AOF.no

Bro- og traverskran – Bransjeprogram mat- og drikkevareindustrien

Kurs ID: 503006

Oppstart

mandag 19. juni 2023

Slutter

torsdag 29. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

torsdag 15. juni 2023

Timeantall

Totalt: 64

Timer med foreleser: 32

Timer online: 32

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vi tilbyr gratis bro- og traverskrankurs i bransjeprogrammet mat- og drikkevareindustrien.

Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Opplæringen gir bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av denne type kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner kan unngås.

Kurset er rettet mot alle som skal kjøre bro- og traverskran på sikkert og lovlig vis.

Kurset krever ingen forkunnskaper, men AOF anbefaler at kursdeltaker behersker norsk (skriftlig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

Dersom deltaker kan dokumentere gjennomført og bestått modul 1.1. og 2.3 (G11), vil man kunne fritas fra disse modulene.

AOF Norge tilbyr kurs for bro- og traverskranførere i henhold til regelverket, og følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet, dvs. modul 1, 2.3, 2.7, 3.7 og 4.7. Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Modul 1 er felles for kran-, maskin- og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette. og starte rett på modul 2.3.

Dersom du har gjennomført modul 1, må dette dokumenteres i forkant av kursoppstart.


Kurset følger offentlig godkjente studieplaner fra Arbeidstilsynet:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Opplæringsplanerforsertifisertopplæring

Hovedmål
Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av bro- og traverskran.

Delmål

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.

 • Kunne forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og montert.

 • Kunne forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det elektriske anlegget skal vedlikeholdes.

 • Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner.

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbryter som er montert på traverskraner.

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner.

 • Kunne redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for.

 • Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av bro- og traverskraner.

 • Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.

 • Kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og kontroll av kraner mht. strømfremføringer.

 • Kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før kraner tas i bruk.

 • Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon, montering og bruk av traverskraner.


Teoriundervisningen del 1 gjennomføres i virtuelt klasserom fra egen PC/tablet, med lærer. Praktisk del (fysisk kjøring) gjennomføres med instruktør til stede, på lokasjon Mysen, i kjøreavstand fra Oslo. Du må selv ordne transport til og fra Mysen. Fremmøte er obligatorisk.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt bestått praktisk kjøreprøve på bro- og traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G4 bro- og traverskraner.

Opplæringen avsluttes med en teoriprøve og en praktisk prøve for bro- og traverskran. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.