AOF.no

Bro og traverskran-teori til fagbrev-Bransjeprogram industri og byggenæringen

Kurs ID: 503006

Oppstart

mandag 24. april 2023

Slutter

torsdag 4. mai 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. april 2023

Timeantall

Totalt: 106

Timer med foreleser: 64

Timer online: 42

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vi tilbyr gratis bro- og traverskran kurs for bransjeprogram- for mat- og drikkeindustrien.

nb! Kurset gjennomføres med del 1 teori via egen PC med virtuellundervisning/veileder og praktisk(fysisk kjøring) med veileder i kjøreavstand fra Oslo.( Mysen).For å kunne få sertifisert sikkerhetsopplæring må du gjennomføre og bestå teori + praktisk kjøring/oppkjøring og følge hele kurset.

Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Opplæringen gir bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av denne type kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner kan unngås. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve samt avsluttende praktisk kjøreprøve på bro- og traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.

Alle som skal kunne kjøre bro- og traverskran på sikkert og lovlig vis.
Dersom deltaker kan dokumentere gjennomført og bestått modul 1.1. og 2.3 (G11) vil man kunne fritas fra disse modulene.

Ingen forkunnskaper. Språknivå: Kursdeltaker bør beherske norsk (skriftlig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

Følger offentlig godkjente studieplaner fra Arbeidstilsynet:
https://sert555.no/kriterier/default.cfm

HOVEDMÅL:
Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av bro- og traverskran.

DELMÅL:
Deltakeren skal etter endt opplæring:

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.

 • Kunne forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og montert.

 • Kunne forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det elektriske anlegget skal vedlikeholdes.

 • Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner.

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbryter som er montert på traverskraner.

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner.

 • Kunne redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for.

 • Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av bro- og traverskraner.

 • Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.

 • Kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og kontroll av kraner mht. strømfremføringer.

 • Kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før kraner tas i bruk.

 • Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon, montering og bruk av traverskraner.


Etter gjennomført teoretisk og praktisk opplæring skal deltakeren gjennomføre en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte løfteoppdrag med Bro- og traverskraner, på en sikker måte.

Undervisningen gjennomføres kombinasjon teori virtuell undervisning og fysisk praksis kjøring med instruktør (samt praksis med fadder ev med instruktør fra AOF Norge.)

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring.
Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.
Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Teoriprøve samt at opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og oppstilling, kontroll og bruk samt gjennomføring av arbeidsoperasjoner. Bestått praktisk prøve på truck vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.


Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien.

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.