AOF.no

B-trinn: Livsmestring og robusthet som tema i skolen og for samarbeid med foreldre

Kurs ID: 501602

Oppstart

fredag 21. oktober 2022

Slutter

fredag 21. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

fredag 14. oktober 2022

Pris

1390,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Barn som gruer og vegrer seg, føler seg utestengt eller som ikke finner seg til rette i fellesskapet, og voksne som ofte kan bli stående i dilemmaer når de skal hjelpe barn til å mestre hverdagens mange utfordringer; listen er lang over eksempler på hverdagslige situasjoner som aktualiserer temaene robusthet og livsmestring. 

I de senere årene har disse temaene fått fornyet fokus, som en følge av at de har fått en plass i regel- og rammeverk innenfor både skole- og barnehagesektoren. 
Livsmestring og robusthet er temaer som ansatte i skolen arbeider med så og si «hele tiden». Mye av det som skjer i løpet av en vanlig dag i skolen, henger sammen med hvordan vi lykkes i dette arbeidet. 

Mange som arbeider innenfor oppvekstsektoren vil kanskje mene – med rette – at dette er en oppgave og et ansvar som aktualiserer behovet for et godt samarbeid mellom foreldre og skole. Hvordan kan vi få med foreldre og foresatte i dette arbeidet, og gjøre livsmestring og robusthet til noe vi i større grad er sammen om?

Dette kurset tar for seg utfordringer, mulige gevinster og forslag til hvordan ansatte i skolen kan gjøre temaer som livsmestring og robusthet til en bærebjelke i hverdagen og i hjem-skole samarbeidet – til det beste for barna. 

Kursinnhold

  • Hvordan kan vi hjelpe barn til å utvikle den tåleevnen som skal til for å stå trygt i lek og læring?

  • Hvordan kan samarbeidet mellom hjem og skole bygge opp under dette

  • Det vil bli gitt små arbeidsoppgaver og rom for samtale underveis i kurset

  • Kursinnholdet tilpasses de ulike aldersgruppene: små, mellomstore og store barn


Kursholder

Sjur Langeland jobber som fagleder for forebyggende tjenester i Nannestad. Han har lang erfaring fra å arbeide tett med skoler, barnehager og foresatte i oppfølgingen av barn. Langeland er utdannet innen familieterapi og religionspsykologi, samt i Mindfulness, LØFT, ART og veiledning. I tillegg til jobben i Nannestad kommune driver han egen praksis og holder kurs i kommunikasjon og relasjonsarbeid m.m.


Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Dette kurset retter seg mot ansatte på barnetrinnet.Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post. 1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.
Med forbehold om antall påmeldte.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.