AOF.no

VGS: Lese- og skrivevansker hos elever i videregående skole

Kurs ID: 501792

Oppstart

torsdag 3. november 2022

Slutter

torsdag 3. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

torsdag 27. oktober 2022

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hva vil det si å ha lese- og skrivevansker, og andre språkvansker? Hvordan arter vanskene seg og hvordan kan de behjelpes?

I dette nettkurset ser vi på noen muligheter for å behjelpe lese- og skriveutfordringer. Hvordan kan man jobbe med lite produktive unnvikelsesstrategier og hjelpe eleven med å strukturere arbeidet i hensiktsmessig rekkefølge for å få framgang i anstrengelsene sine? 

Digitale hjelpemidler kan forkorte distansen fra tanke til skriftspråk, som ofte er det uoverstigelige gapet for mange elever som sliter. De mangler ikke gode tanker og refleksjoner, men evne til å omsette tankene sine til gode skriftspråklige tekster. 

Kursinnhold

  • Relevans og valg av tekster

  • Begrepslæring med digitale hjelpemidler

  • Strategier for skriving i yrkesfagklasser

  • Strategier for lesing i yrkesfagklasser: sakprosa, lyrikk, epikk mm.

  • Muntlige gruppeaktiviteter

  • Relevans og valg av tekster

  • Digital skriveinstruksjon for elever med skrivevansker i applikasjoner som Teams

Kursholder

Torleif Sleveland er «lektor med fagbrev». Han har vært fagkoordinator i engelsk for FYR (Fellesfag, yrkesretting og relevans) i Rogaland (2011-2017). Han har undervisningserfaring fra videregående skole og for tiden underviser han norsk og engelsk for yrkesfagelever og spes.ped. for elever med skriftspråklige vansker ved Godalen vgs. i Stavanger. Han har fagbrev som maskinarbeider, Master og Bachelor fra USA i litteratur og filosofi og Master i spes.ped. fra Lesesenteret, Universitet i Stavanger. 

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Norsklærere i videregående skole og VO.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

De som har meldt seg på til fysisk deltakelse møter opp i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

De som har meldt seg på nettkurs får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar de møtelenken i Teams.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.