AOF.no

VGS: Elevmedvirkning – ideer, prosjekter og metoder som aktiviserer elevene i klasserommet

Kurs ID: 501712

Oppstart

torsdag 27. oktober 2022

Slutter

torsdag 27. oktober 2022

Tidsrom

Kl.13:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. oktober 2022

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

LK20 krever elevmedvirkning og utforskende læringsarbeid. Hvordan kan vi  gjøre elevene til medskapende og aktive deltakere i egen læring, og samtidig bli inspirert til å se nye muligheter i egen undervisning? Hvordan planlegger vi for undervisning som involverere elevene i større grad?

I dette kurset ser vi på mange konkrete og lett overførbare metoder, som både involverer og utfordrer. Samtidig drøftes lærerperspektivet og utfordringene med differensiering, lærerens behov for å improvisere, og elevmedvirkning som en av flere undervisningsmetoder i skolen. 

Kurset passer for lærere og pedagogisk ledelse som ønsker å bli inspirert til å involvere elevene mer i læringsarbeidet.

Kursholder

Håvard Tryti er til daglig lektor i kunstfag ved Edvard Munch videregående skole i Oslo, og har sittet i læreplangruppen for Kunst design og arkitektur (KDA) programfag i fagforyelsen. Som lærer på 14. året, er han fortsatt en utviklingsorientert lærer som brenner for levende teori og medskapende elever. I tillegg til undervisning, arbeider han strategisk og operativt med Edvard Munch vgs’ kommunikasjon i SoMe. Han er i startgropen som foredragsholder, og formidler fersk praksis! Håvard har sin utdannelse fra SHKS og Statens Kunstakademi i Oslo, nå KHiO, og PPU fra Oslo MET. 

Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Lærere i videregående skole og i voksenopplæringen.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

De som har meldt seg på til fysisk deltakelse møter opp i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

De som har meld seg på nettkurs får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar de møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til barnehage/kommune/fylke.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 10 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.