AOF.no

GRS: Fysisk aktivitet i klasserommet – for lærere på 5.–7. trinn

Kurs ID: 501640

Oppstart

onsdag 2. november 2022

Slutter

onsdag 2. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. november 2022

Pris

1390,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Elever på 5.–7. trinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget (Opplæringsloven § 1–1A). Dette kurset viser deg hvordan det er mulig å oppfylle den lovpålagte fysiske aktiviteten nær sagt hvor som helst.

Kravet om fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget kan virke uoverkommelig på skoler og lærere som allerede har nok å gjøre. Dette kurset vil gi deg kunnskap og idéer om hvordan du kan legge til rette for en mer variert og aktiv skoledag for elevene, og hvilke positive effekter det vil ha for det sosiale miljøet, læringsmiljøet og læringsutbyttet.

Kursinnhold

  • Teorier om fysisk aktivitet

  • Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet på små areal

  • Idé og ressursbank

Kursholder

Thor Christiansen er utdannet allmennlærer med idrett. Han har videreutdanning som leseveileder, i engelsk og i andrespråkspedagogikk. 
Thor Christiansen har jobbet i skolen siden 1996, og har erfaring som kontaktlærer på alle trinn i grunnskolen. Han er tidligere aktiv turner og turntrener.


Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Kurset retter seg mot ansatte på barnetrinnet.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset gjennomføres på oppgitt sted. Med forbehold om antall påmeldte.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.