AOF.no

Bransjeprogram H22 – Anleggsmaskinførerfaget Vg3

Kurs ID: 502295

Oppstart

tirsdag 2. mai 2023

Slutter

tirsdag 21. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 2. mai 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

Kontakt

Jan-Erik Kristiansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du praktisk erfaring fra avfall- og gjenvinningsbransjen, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i anleggsmaskinførerfaget være noe for deg!

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til anleggsmaskinførere. Du må være tilknyttet avfall- og gjenvinningsbransjen. Dette er et absolutt krav. Permitterte og arbeidsledige med relevant praksis i faget kan søke om deltakelse.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis

Maskiner og utstyr

Hovedområdet handler om arbeid med ulike typer masseflyttingsmaskiner og tilleggsutstyr. Det omfatter også vedlikehold og enkle reparasjoner. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr står sentralt.

Planlegging, stikking og nivellering

Hovedområdet handler om arbeidsvarsling, stikking og nivelleringsarbeid. Planlegging i henhold til tegninger og beskrivelser inngår også i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet kontroll av underlaget og sikring av fastmerker og utmålte punkter. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med stikking og nivelleringsarbeid inngår også.

Vei, vann og avløp

Hovedområdet handler om enkle betongarbeider og grunnarbeider i forbindelse med oppbygging av veier, og graving av byggegroper. Det omfatter også grøftearbeid med tilhørende sikring, legging av rør og kabler og montering av kummer. Lasting og transport inngår i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om bedriftens oppbygging og kvalitetssystemer. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Profesjonell kundebehandling og service inngår også.

https://www.udir.no/kl06/AMF3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3


Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • mestre tre ulike typer masseflyttingsmaskiner

 • utføre arbeid innenfor graving, lasting, transport, utlegging og finavretting

 • bruke tilleggsutstyr tilpasset arbeidsoppgaven på en forsvarlig og hensiktsmessig måte

 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner etter vedlikeholdsmanualen

 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr

Planlegging, stikking og nivellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser

 • utarbeide framdriftsplaner og bestille materiale og utstyr

 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk

 • bruke relevant måleutstyr

 • bruke digitale verktøy til utførelse av arbeidsoppgaver

 • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei

 • sikre fastmerker og utmålte punkter

 • foreta masseberegninger

 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i stikkings- og nivelleringsarbeid

Vei, vann og avløp

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • laste og transportere ulike typer masser

 • utføre fundamentering, oppbygging og komprimering i henhold til tegninger og beskrivelser

 • utføre enkle betongarbeider

 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser og bransjestandarder

 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med vei, vann og avløp

 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet

 • følge krav til profesjonell kundebehandling og service

 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

 • ivareta etiske retningslinjer i faget

 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

 • gjøre rede for kvalitetssikringssystemer

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Etter endt undervisning avlegger du en nasjonal tverrfaglig eksamen i faget.

Undervisningen er fullfinansiert av HK-dir. Gratis for alle som får tilbud om å delta.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

Kontakt

Jan-Erik Kristiansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.