AOF.no

Bransjeprogram detalj -/faghandelen for butikkledere 12 januar 2023

Kurs ID: 502131

Oppstart

torsdag 12. januar 2023

Slutter

tirsdag 30. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

fredag 30. desember 2022

Timeantall

Totalt: 72

Timer med foreleser: 72

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon


Påmelding

Rett etter påmelding vil du få et spørreskjema hvor du må oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus. Ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis straks du mottar spørreskjemaet. 

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, dette inkluderer også pensumlitteratur. 

Hvem kan ta disse kursene?

Disse kursene er gratis for deg som jobber innen fag- og detaljhandel. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. V anbefaler at du har 4-5 års erfaring fra faget samt at du enten er leder eller har forsøkt deg som leder og gjerne vil fortsette med det

Når kan du ta kurs?

Fortløpende opptak. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset. Førstemann til mølla for de som er innenfor målgruppen.


Kurset er åpent for alle, men er spesielt rettet mot førstelinje/mellomledere som utøver en lederfunksjon i tillegg sin primære funksjon. Aktuelle personer kan blant annet være folk med fagbrev som har fått lederansvar for en periode og trenger kompetanse på hvordan de skal utøve god ledelse. Kurset kan også bidra til at den enkelte kan søke nye jobber enten i egen eller andre bransjer hvor det er behov for lederkunnskaper ut over det gitte fagbrev.

Bør ha jobbet minimum fire år. Bør jobbe som leder i dag eventuelt ønsker å jobbe som leder.

Språknivå minimum B1.

Hovedinnhold

- Kommunikasjon og relasjonskompetanse

- Presentasjonsteknikk

- Endringsledelse

- Personalbehandling

- Prosjektmedvirkning

- Møteadministrasjon

- Økonomi og budsjettering

Kursets hovedmål er å gi den enkelte kursdeltaker ulik teori og verktøy for å settes i stand til å reflektere over sin egen rolle som leder. 

Delmål:

  • Kursdeltaker skal settes i stand til å se hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner og prosesser i bedriften han/henne er ansatt i.

  • Kursdeltakeren skal øke sin kompetanse på å se hvordan han kan sette sammen og skape gode team 

  • Kursdeltakeren skal øke sin kompetanse på  lovverk i arbeidslivet

  • Kursdeltakeren skal settes i stand til å kunne gjennomføre konflikthåndtering i arbeidsmiljøet

  • Kursdeltakeren skal settes i stand til å kunne reflektere om aspekter som kan påvirke når man gjennomfører den vanskelige samtalen.

  • Kursdeltakeren skal gjennom kurset få kjennskap til økonomi og budsjettering.

Kurset gjennomføres i virtuelt klasserom hvor teorigjennomgang, praktiske øvelser, rollespill og dialog mellom kursdeltakerne er metoder som tas i bruk for å oppnå læringsutbytte.

Ut i fra omfanget på kurset vil det også inngå en prosjektoppgave. Dermed vil den enkelte gjennom kurset levere inn et skriftlig arbeid/prosjektoppgave enten individuelt eller i gruppe. Dette for at den enkelte skal ha en refleksjonsprosess rundt sin egen yrkesutøvelse som leder/eventuelt aspekter hos gruppen som leverer inn det skriftlige arbeidet.

Undervisning med gruppearbeid og praktiske øvelser/rollespill.

Det er ikke eksamen på dette kurset, men en gruppeoppgave i relasjonsledelse som skal leveres inn før kurset avsluttes.

Ingen kostnad tilknyttet dette kurset, det finansieres av Bransjeprogrammet for Detalj/faghandelen

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.