AOF.no

Sjømatproduksjon – VG3 – Live nettbasert – Dag

Kurs ID: 501086

Oppstart

tirsdag 13. september 2022

Slutter

torsdag 1. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 20. september 2022

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset er fulltegnet med ventelister. Meld deg gjerne på ventelisten, så tar vi kontakt med deg ved neste kurs!

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Faget sjømatproduksjon skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsetting av sjømat. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider i sjømatproduksjon.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i virtuelt klasserom en dag i uken fra kl 09-13. Fri i grunnskolens sommerferie.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i sjømatproduksjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Ettersom vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK06, må du gå opp til fagprøven innen 31.12.2025. Det blir derfor prioritert opptak på de som har minst 2-3 års erfaring.

Råstoff og produksjon

Hovedområdet handler om mottak og klassifisering av råstoff i samsvar med kvalitetsforskriften, kundekrav og produktomtale. Videre omfatter det førstegangshåndsamling av råstoff og riktig valg av råstoff til produksjon ut fra art, størrelse og kvalitet. Riktig emballasje og de ulike kjøle-, tine- og frysemetodene står sentralt. Hovedområdet dekker også produksjon av konvensjonelle produkt, fileter, skalldyr og ferdigvarer og foredling av laks, pelagiske produkt og marint råstoff for konsum.

Hygiene og kvalitetsstyring

Hovedområdet handler om kvalitetsstyringssystem, internkontroll, personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene. Videre dekker det relevant regelverk, hygienesoner og den rollen tilsynsstyresmaktene har i bedriftene.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om hvilken plass bedriften har i samfunnet, og rammevilkår, forretningsidé og organisering i bransjen. Det dekker også helse, miljø og trygghet.

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedene undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.