AOF.no

Renholdsoperatørfaget – VG3 – Live nettbasert – Dag – 2022

Kurs ID: 500053

Oppstart

tirsdag 1. februar 2022

Slutter

tirsdag 29. november 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 15. februar 2022

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kim André Taraldsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vg3 Renholdsoperatørfaget


Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i renholdsoperatørfaget.

Ønsker du en fremtid innen renholds-bransjen vil du nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Et fagbrev gir deg muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

Denne høsten tilbyr vi teori til fagprøven i Vg3 Renholdsoperatørfaget gratis!

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har tilknytning til renholds-bransjen. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Kurset dekker eksamensavgiften, litteratur og oppmeldingsavgift til fagprøven til de med 2 års arbeidserfaring innen bransjen.  

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til renholdsoperatør.

Vi anbefaler at deltakerne har minst 2 års relevant arbeidserfaring i faget, ved oppstart. Videre er det å anbefale at deltakerne har norskkunnskaper tilsvarende nivå A2 muntlig og skriftlig.

Faglig innhold i kurset:

  • Planlegging

  • Renhold

  • Bransjelære

  • I tillegg vil det være studieteknikk, eksamenstrening og en prøve eksamen med vurdering og tilbakemelding fra lærer

  • Kort orientering om praktisk fagprøve og veien dit


Se innhold.

Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer.  

Undervisningsøktene vil inneholde varierte læringsformer som lærerstyrt undervisning i plenum og gruppeaktiviteter.

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kim André Taraldsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.