AOF.no

Biloverenskomsten

Kurs ID: 501305

Oppstart

mandag 24. oktober 2022

Slutter

onsdag 26. oktober 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 24. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 22

Timer med foreleser: 22

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Quality Airport Hotel Værnes

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurssted: Quality Airport hotel Værnes

Kontakt AOF med spørsmål om kurset.

Tillitsvalgte og medlemmer som jobber innen bil-bransjen i fellesforbundet Region Midt-Norge.

.

Biloverenskomsten - herunder arbeidstidsbestemmelser, overtid, vaktlister og lokal forhandlingsrett.

.

.

Ingen eksamen

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Skjema finner du på www.skjema.aof.no

Trøndelag

Quality Airport Hotel Værnes

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.