AOF.no

BHG: Støtte til sårbare barn

Kurs ID: 503328

Oppstart

mandag 16. oktober 2023

Slutter

mandag 16. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

torsdag 12. oktober 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Nesten 20% av alle barn har psykososiale vansker. Hvis disse barna får hjelp og støtte i barnehagealder, vil det kunne forebygge videre utvikling av vansker.

 Barnehagen er en unik arena for tidlig innsats, fordi ansatte i barnehagen har store muligheter til å oppdage sårbare barn og bidra til at de får god hjelp.

 Sårbare barn strever ofte med følelser og sosialt samspill. Gode relasjoner og emosjonell støtte i barnehagehverdagen vil derfor være av stor betydning for disse barna.

 I dette kurset blir det lagt vekt på hvordan ansatte i barnehagen kan forstå og jobbe med både barnas og egne følelser. Det blir noe fokus på hvordan snakke med foreldre om utfordrende tema, samt enkle prinsipper for å styrke foreldresamarbeidet rundt sårbare barn.

 Kursinnhold:

  •         Barns følelser

  •          Gode relasjoner og emosjonell støtte i hverdagen

  •          Håndtering av egne følelser og utfordrende relasjoner

  •          Enkle prinsipper for «den vanskelige foreldresamtalen»

  •          Enkle prinsipper for foreldreveiledning

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper, men retter seg mot ansatte på alle nivåer – assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere, barnehagelærere, spesialpedagoger, pedagogiske ledere, styrere og eiere – i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.), og som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Jobbe i barnehage.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Rammeplanen for barnehagen.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Ingen eksamen.

Kr. 990,-.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.