AOF.no

BHG/SFO: Trygge miljøer skaper trygge barn

Kurs ID: 502181

Oppstart

tirsdag 7. mars 2023

Slutter

tirsdag 7. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

onsdag 1. mars 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Aktivitetsplikten i barnehage og skole skal sikre at alle barn opplever å ha et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Hvordan skal vi forstå regelverket – hva betyr det i praksis?

Hvordan dette løses er ulikt, en «oppskrift» passer ikke alle. Det er likevel noen kjennetegn ved miljøer som ivaretar barna på en god måte. Å jobbe forebyggende med relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne er viktig. Å lytte til det barn forteller i samtaler med «barnets beste-brillene» på er vesentlig. Å ta hensyn til enkeltbarn fremfor hele gruppen er utfordrende og kan ikke alltid løses på en enkel måte.
Hvordan stiller du de gode spørsmålene som inviterer til samtale og som gir deg informasjon om barnets situasjon? Hvordan tilrettelegger vi i en hektisk hverdag?

Profesjonelle voksne i møte med sårbare barn har behov for å kjenne en trygghet i arbeidet. På dette kurset får du kunnskap og verktøy du kan bruke i hverdagen.

Kursinnhold:

  • Relasjonskompetanse

  • Barnesamtaler

  • Kommunikasjon og samarbeid i personalet

  • Kommunikasjon og samarbeid med foreldre

  • Inkluderende praksis

  • Den profesjonelle voksne

Kursholder

Linda Hojem er pedagogisk psykologisk rådgiver for barnehage og skole. Hun har master i spesialpedagogikk og utdanning innen rådgivning og veiledning, samt innen ledelse på organisasjonsutvikling og endringsarbeid.
Linda har mange års erfaring fra arbeid i barnehage og skole. Hun har jobbet hos Statsforvalteren med å koordinere arbeidet på barnehage- og skolemiljø, og har flere års erfaring fra PP-tjenesten. For tiden er hun medarbeider i et prosjekt som skal jobbe med mer inkluderende praksis i barnehage og skole i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, samtidig som hun jobber med kompetanseheving i personalgrupper innen tema som barnesamtaler, foreldresamarbeid og regelverk.
Linda underviser ved fagskolen AOF på studiet barn med særskilte behov – barnehage. Hos Statsforvalteren og i PP-tjenesten jobbet hun med veiledning av ansatte i barnehage og skole, spesielt med tilpasninger for barn med særskilte behov.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage, 1-4 trinn og i SFO/AKS.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f. eks Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.