AOF.no

BHG/SFO: Seksuelle overgrep og bekymringsfull seksuell atferd hos barn

Kurs ID: 502224

Oppstart

tirsdag 21. februar 2023

Slutter

tirsdag 21. februar 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 14. februar 2023

Pris

1190,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hva er seksuelle overgrep – og hvilke konsekvenser har det? Hvordan forebygge og avdekke overgrep? Hvordan kan vi gjenkjenne tegn – og hvordan skal vi handle? Hva er vår lovpålagte plikt i arbeid med barn? 

Dette er sensitive og viktige tema som vi må ha fokus på når vi jobber med barn. Men det er en utfordring å omsette gode intensjoner til god praksis. På dette kurset får du ny kunnskap og konkrete råd og tips om hvordan jobbe praktisk i hverdagen, for å forebygge, avdekke og handle.
 

Kursinnhold

  • Grenseoverskridende atferd og overgrep

  • Tegn og signaler

  • Å forstå hvorfor 

  • Den voksnes rolle

  • Meldeplikt og avvergingsplikt

  • Handlingsplaner

  • Forebyggende arbeid

  • Kan jeg gjøre noe for å forebygge nettovergrep?

  • Trafikklyset - et kartleggingsverktøy

Kursholder

Hilde Landro er utdannet barnehagelærer og sexologisk rådgiver, og har videreutdanning i seksualundervisning, seksuell helse og tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Hun har mange års erfaring som pedagogisk leder, og jobber nå som daglig leder i barnehage. Hun har tittel som spesialist i seksualundervisning, og holder kurs og foredrag om barn og seksualitet for alle som jobber med barn. Hilde har i samarbeid med to andre barnehagelærere gitt ut barnebok og veileder for voksne: Hele meg – om kropp og grenser i barnehagen.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)


 

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Pris kr. 1090,-

Kurset finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.