AOF.no

BHG/SFO: Relasjonskompetanse – voksenrollen i møte med barn

Kurs ID: 502180

Oppstart

tirsdag 7. februar 2023

Slutter

tirsdag 7. februar 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

onsdag 1. februar 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvordan fyller du den viktige voksenrollen i barnehage og skole/SFO/AKS?
Den trygge, omsorgsfulle og samtidig tydelige voksne som bidrar til å skape et inkluderende fellesskap? Hva gjør du om du blir avvist, eller om kommunikasjonen med barnet blir konfliktfylt?


Måten barn og unge blir møtt på er ikke bare viktig her og nå, men også for deres fremtid. Den rollen du som voksenperson spiller i barnas liv er avgjørende for hvordan de skal vokse og utvikle seg.
I barnehagen spiller en trygg tilknytning en viktig rolle og du som voksen i møte med barnet kan utgjøre en forskjell. I skolen lærer barna langt mer enn fag, de lærer også noe om seg selv i møte med andre. De tilbakemeldingene du som voksen gir har stor betydning for barnets utvikling.
En trygg og tydelig voksenrolle utvikles i samspill med dine kollegaer. På dette kurset får du kunnskap og nyttige verktøy som vil bidra til å styrke din voksenrolle i møte med barn.

Kursholder Linda Hojem er pedagogisk psykologisk rådgiver for barnehage og skole. Hun har master i spesialpedagogikk og utdanning innen rådgivning og veiledning, samt innen ledelse på organisasjonsutvikling og endringsarbeid. Linda har mange års erfaring fra arbeid i barnehage og skole. Hun har jobbet hos Statsforvalteren med å koordinere arbeidet på barnehage- og skolemiljø, og har flere års erfaring fra PP-tjenesten. For tiden er hun medarbeider i et prosjekt som skal jobbe med mer inkluderende praksis i barnehage og skole i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, samtidig som hun jobber med kompetanseheving i personalgrupper innen tema som barnesamtaler, foreldresamarbeid og regelverk.
Linda underviser ved fagskolen AOF på studiet barn med særskilte behov – barnehage. Hos Statsforvalteren og i PP-tjenesten jobbet hun med veiledning av ansatte i barnehage og skole, spesielt med tilpasninger for barn med særskilte behov.

Kurset retter seg mot ansatte på alle nivåer – assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere, barnehagelærere, spesialpedagoger, pedagogiske ledere, styrere og eiere – i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.), og som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Kurset passer også for deg som jobber på småskoletrinnet og i SFO/AKS.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

  • Relasjonskompetanse

  • Tilknytning

  • Gode og utviklende tilbakemeldinger

  • Inkluderende praksis

  • Å være en god rollemodell

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Det arrangeres ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.
Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f.eks. Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.