AOF.no

BHG/SFO: Foreldresamarbeid — til glede og besvær?

Kurs ID: 502186

Oppstart

torsdag 16. februar 2023

Slutter

torsdag 16. februar 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

fredag 10. februar 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvordan kan vi skape den gode dialogen med foreldre i hverdagen? Hva gjør vi når vi synes de blir for «kravstore» eller «ikke bryr seg»? Hvordan kan vi bli bedre til å beskrive hverdagens aktiviteter og faglig innhold med et språk som foreldrene forstår?

 Kort sagt: hvordan møter vi foreldrene på en god og profesjonell måte?

 • Foreldre skal medvirke

 • Vårt profesjonelle ansvar – hva betyr det?
  - å gjøre alt foreldrene ønsker?
  - å stille krav?

 • Hvordan kan vi støtte foreldrene i å definere egne barn på positive måter?

 • Sammenhenger mellom "hjem, barnehage, skole- og SFO/AKS"

 • Når vi tror foreldre vil noe annet enn det som harmonerer med praksis og lovverk - hva gjør vi da?

 • Navigasjon mellom foreldrenes ønsker og det beste for barna 

 • Fagspråket vårt – hvorfor skal vi bruke det?
  - fagspråk i en foreldrekontekst 
  - fagspråk som åpner muligheter

 • Den nødvendige og vanskelige samtalen – hva handler den om, hvordan går vi frem, og hvordan evaluerer vi i etterkant?

Kursholder: Terje Melaas er barnehagelærer med mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og har mange års erfaring fra arbeid i barnehage. Terje har de siste årene undervist og forsket ved USN, om lek og de voksnes rolle. Han har også jobbet mye direkte mot barnehager og skolefritidsordninger med kurs og veiledning, til beste for barnas lekemiljø.
Terje har skrevet flere bøker: “Improvisasjonsblikk i barnehagen”, “Kampen om leken”, “Blikk for lek i barnehagen” og «Se meg, jeg vil leke!»
Terje er en engasjert og humoristisk kursholder, og en av Norges ledende eksperter på lek!

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage og i SFO/AKS.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f. eks Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.