AOF.no

BHG, SFO/AKS: Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som lever i vanskelige livssituasjoner eller har opplevd traumer?

Kurs ID: 502448

Oppstart

torsdag 30. mars 2023

Slutter

torsdag 30. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

torsdag 16. mars 2023

Pris

1690,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

AOF Studiesenter, Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Del 1: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner

Barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne.

Her får du innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon – og kunnskap om hvordan du kan hjelpe.

  • Symptomer på at barn lever i vanskelige livssituasjoner

  • Hva skjer når tilknytningen feiler?

  • Langsiktige konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt

  • Hva er risikofaktorer?

  • Hva trenger utsatte barn av oss voksne – hva gjør jeg når jeg fatter mistanke?

Del 2: Traumebevisst omsorg

I hverdagen møter vi barn som er redde, sinte, utagerende og unnvikende – hva kan være grunnen til at noen barn har en mer utfordrende atferd enn andre?

  • Grunnleggende innføring i ulike typer traumer

  • Hva vil det si å være traumatisert og hvordan påvirker det barnet? Hvilke symptomer skal du se etter, og hva kan være årsaken?

  • Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men også formes av traumatiske opplevelser?

  • Hvordan kan vi som voksne hjelpe barn med følelsesregulering?

  • Når er barnet tilgjengelig for tiltak som bidrar til trygghet, tilknytning og relasjon?

Kursholder presenterer verktøy som kan hjelpe barn med selvregulering. Du får samtidig kunnskap om hvordan du som voksen kan være motivator og samarbeidspartner i barnets hverdag.

Kursholder: Maria Skogly er utdannet familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun er ansatt ved Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Maria har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, spesialisthelsetjeneste, førstelinjetjeneste, barnehage og skole. Hun er en erfaren kursholder, veileder og terapeut for ansatte i skole, barnehage, PPT o.l.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f. eks Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset gjennomføres som fysisk klasseromskurs.

Sted: Trondheim, AOF Studiesenter, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Tid: 30. mars 2023

Kl.: 09:30-15:30

Det blir servert kaffe/te og lunsj.

Ingen eksamen.

Kr. 1 690,- per deltaker. Kurset finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Ta kontakt for pristilbud ved mange deltakere fra samme arbeidssted.

Trøndelag

AOF Studiesenter, Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.