AOF.no

BHG, SFO/AKS: Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

Kurs ID: 501284

Oppstart

torsdag 17. november 2022

Slutter

torsdag 17. november 2022

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

fredag 11. november 2022

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Barn som har det vanskelig kan ha en svært voldsom og uforutsigbar atferd. De kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Det er ofte behov for ekstraordinær tilrettelegging, noe som stiller høye krav til personale i barnehage og skole. Samspill kan være en utfordring, da det er lett å selv bli overveldet og oppleve maktesløshet og utilstrekkelighet. Hvordan roe ned og hjelpe, «gjøre det riktige»? Hvordan kan vi hjelpe enkeltbarn og samtidig ivareta de andre barna i gruppen?
På dette kurset får du kunnskap, ferdigheter og verktøy for å forstå og hjelpe barn som strever.

Kursinnhold

  • Barn med ulike utfordringer – eksempler fra praksisfeltet

  • Kunnskap om hvordan vi kan forstå hjernens utvikling og reaksjoner på stress

  • Hvordan stress og traumer påvirker hjernens strukturer

  • Toleransevinduet – en modell for å forstå hvordan mennesker reagerer på stress

  • Følelsesmessig regulering – hvordan kan vi voksne støtte barn i dette?

  • Tilrettelegging for læring, lek og utvikling for barn med utfordringer

  • Hva trenger vi voksne å lære for å være følelsesmessig regulerte i krevende situasjoner?

  • Praktiske verktøy for reguleringsstøtte for voksne og barn – i hverdagen – og i vanskelige situasjoner

Kursholdere

Anita Juveli er allmennlærer med master i spesialpedagogikk (psykososiale lærevansker). Hun har jobbet i Osloskolen i 16 år, som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. De siste fem årene har Anita jobbet ved Nordre Aker skole, som gir skoletilbud til elever som er pasienter ved Barneenheten psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. I tillegg har hun vært veileder i Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø.

Nadina Peters er psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Hun har over 11 års erfaring fra både kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Her har hun jobbet med barn, unge og familier som har vært utsatt for belastende og traumatiserende hendelser.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Alle som jobber i barnehagen, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres etter avtale med arbeidsgiver, eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.