AOF.no

BHG, SFO/AKS, 1-7 klasse: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner

Kurs ID: 501827

Oppstart

tirsdag 22. november 2022

Slutter

tirsdag 22. november 2022

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 8. november 2022

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et hybridkurs – velg å følge kurset fysisk fra kurslokalet eller via nett (avhuking i påmeldingsskjema).

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne.

Denne kursdagen har som mål å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon – og være i stand til å hjelpe.

• Symptomer på at barn lever i vanskelige livssituasjoner
• Hva skjer når tilknytningen feiler?
• Langsiktige konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt
• Hva er risikofaktorer?
• Hva trenger de utsatte barna av oss voksne – hva gjør jeg når jeg  fatter mistanke?

Kursholder

Maria Skogly er utdannet barnehagelærer, familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun er ansatt ved Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Maria har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, spesialisthelsetjeneste, førstelinjetjeneste, barnehage og skole.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS, 1-4 klasse.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset har en hybrid form. Velg å følge det fysisk fra kurslokalet, eller virtuelt (avhuking i påmeldingsskjema). Med forbehold om antall påmeldte.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.