AOF.no

BHG, SFO/AKS: Språkvansker hos barn

Kurs ID: 501353

Oppstart

tirsdag 18. oktober 2022

Slutter

tirsdag 18. oktober 2022

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

mandag 10. oktober 2022

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

OSLO

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et hybridkurs – velg å følge kurset fysisk fra kurslokalet eller via nett (avhuking i påmeldingsskjema).

SPRÅKVANSKER HOS BARN
- hva er tegnene og hva kan vi gjøre?

Mange barn strever med tilegnelse av språk i tidlig alder, og utviklingsmessige språkvansker rammer 5–7 prosent av alle barn.

Tidlige tegn på varige språkvansker kan være at barnet er stille allerede som baby og har lite babling. Det kan også vise liten interesse for sosialt samspill, og bare bruke ettordsytringer frem til 1 ½ års alder. Noen strever med å forstå språket, som f.eks. felles beskjeder, og noen har uttalevansker. Barn som strever med språket leker gjerne med yngre barn, og flere får lese- og skrivevansker i skolealder. Siden denne typen språkvansker er medfødte, vil de ofte vedvare over i skolealder, og statistisk kan en finne 1–2 elever med utviklingsmessige vansker i hver klasse.

Hvordan kan vi oppdage og hjelpe barn med språkvansker så tidlig som mulig?

Kursinnhold

  •         Hvordan identifisere en forsinket språkutvikling? 

  •         Hva kan være tegn på vedvarende språkvansker?

  •         Hvem skal vi kontakte for hjelp til tilrettelegging i hverdagen – og når skal vi melde fra?

  •         Hvordan kan vi samarbeide med foreldre og foresatte?

  •        Enkle grep/verktøy for tilrettelegging i hverdagen – i tillegg til spesialpedagogiske tiltak

Kursholder

Unni Espenakk er utdannet logoped med embetseksamen i spesialpedagogikk og studier i anvendt lingvistikk. Hun har jobbet i mange år i Statped, hovedsakelig med språkvansker hos barn og unge. Unni har lang erfaring som kursholder, og har ledet flere store prosjekter i kommuner og fylker, samt vært sentral i å arrangere internasjonale konferanser om språk og lesing. I tillegg er hun medforfatter av TRAS og Språkveilederen.

Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og lærere fra 1-7 trinn.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

De som har meldt seg på til fysisk deltakelse møter opp i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

De som har meld seg på nettkurs får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar de møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til barnehage/kommune/fylke.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Oslo

OSLO

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.