AOF.no

Seksuelle overgrep og bekymringsfull seksuell atferd hos barn

Kurs ID: 503515

Oppstart

torsdag 30. november 2023

Slutter

torsdag 30. november 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

mandag 27. november 2023

Pris

1090,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hva er seksuelle overgrep – og hvilke konsekvenser har det? Hvordan forebygge og avdekke overgrep? Hvordan kan vi gjenkjenne tegn – og hvordan skal vi handle? Hva er vår lovpålagte plikt i arbeid med barn? 

Dette er sensitive og viktige tema som vi må ha fokus på når vi jobber med barn. Men det er en utfordring å omsette gode intensjoner til god praksis. På dette kurset får du ny kunnskap og konkrete råd og tips om hvordan jobbe praktisk i hverdagen, for å forebygge, avdekke og handle.
 

Kursinnhold

  • Grenseoverskridende atferd og overgrep

  • Tegn og signaler

  • Å forstå hvorfor

  • Den voksnes rolle

  • Meldeplikt og avvergingsplikt

  • Handlingsplaner

  • Forebyggende arbeid

  • Kan jeg gjøre noe for å forebygge nettovergrep?

  • Trafikklyset - et kartleggingsverktøy

Kursholder
Hilde Landro er utdannet barnehagelærer og sexologisk rådgiver, og har videreutdanning i seksualundervisning, seksuell helse og tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Hun har mange års erfaring som pedagogisk leder, og jobber nå som daglig leder i barnehage. Hun har tittel som spesialist i seksualundervisning, og holder kurs og foredrag om barn og seksualitet for alle som jobber med barn. Hilde har i samarbeid med to andre barnehagelærere gitt ut barnebok og veileder for voksne: Hele meg – om kropp og grenser i barnehagen.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: arbeidsliv@aof.no eller tlf. 970 43 390.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Kurset retter seg mot alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: arbeidsliv@aof.no eller tlf. 970 43 390.

Det arrangeres ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Digital undervisning

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.