AOF.no

BHG, SFO/AKS, 1-4 trinn: Når barn er pårørende

Kurs ID: 503510

Oppstart

onsdag 29. november 2023

Slutter

onsdag 29. november 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

onsdag 22. november 2023

Pris

1090,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

I barnehage og skole/SFO møter vi barn som lever med belastninger og/eller opplever store vansker i familien. Det kan dreie seg om sykdom, psykiske lidelser, rus eller andre utfordringer, som i sin tur påvirker omsorgssituasjonen og oppvekstbetingelsene. Dette stiller store krav til de voksne som møter barna hver dag. Forståelse og støtte har stor betydning for at disse barna skal oppleve mestring, tilhørighet og trygghet i hverdagen.

Når er barn pårørende? Hvordan møter vi dem – og hvordan kan vi hjelpe?

 
Kursinnhold

  • Hvem er de pårørende barna?

  • Hvordan påvirker sykdom, sorg og kriser barn og familier?

  • Hvilke reaksjoner og behov kan gi seg til kjenne når barn er pårørende?

  • Hvordan kan voksne i barnehage og skole/SFO hjelpe barnet, ramme inn hverdagen og støtte den rammede familien?

  • Hvordan spille på andre barn, deres foreldre og øvrige støttespillere i nettverket? 

 

Kursholder
Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi og har mange års erfaring fra arbeid med barn og familier rammet av sorg, kriser og alvorlige livsbelastninger. Hun er også universitetslektor ved Universitetet i Bergen og redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Heidi er en mye brukt kursholder og veileder når det gjelder kunnskap om barns helse, rettigheter og omsorgsbehov. Hun utgav i 2021 boken Barnehagens betydning når barn er pårørende. I arbeidet med barn som pårørende er hun spesielt opptatt av å løfte frem den rollen barnehager og skoler kan spille for å hjelpe barna, støtte familiene og skape en god og trygg hverdag for barn som er rammet.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

-

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.