AOF.no

BHG, SFO/AKS, 1-4 trinn: Barns seksuelle utvikling

Kurs ID: 503516

Oppstart

mandag 23. oktober 2023

Slutter

mandag 23. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

mandag 16. oktober 2023

Pris

1090,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvorfor er det viktig å snakke med barn om seksualitet? Hva trenger egentlig barna å vite – og hva er deres forutsetninger for å forstå? Hvordan snakker vi med barn om seksualitet? Hva er normal seksuell atferd hos barn – og hvordan møter vi barns seksualitet? Og hvorfor er dette temaet fremdeles så tabubelagt?

Hva sier styringsdokumentene om vår rolle når det gjelder barn og seksualitet? På dette kurset får du ny kunnskap og konkrete råd og tips om hvordan håndtere dette sensitive temaet på en god og profesjonell måte i hverdagen med barna.

 

Kursinnhold

  • Hva er barns seksualitet?

  • Hva påvirker den seksuelle utviklingen?

  • Hvordan møter jeg barns seksualitet på en profesjonell måte?

  • Hvordan skape en arena for positiv seksualitet?

  • Å stille vanskelige spørsmål – å veilede og gi gode råd – å tåle motforestillinger og andres meninger

  • Bekymring rundt seksualitet

Kursholder
Hilde Landro er utdannet barnehagelærer og sexologisk rådgiver, og har videreutdanning i seksualundervisning, seksuell helse og tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Hun har mange års erfaring som pedagogisk leder, og jobber nå som daglig leder i barnehage. Hun har tittel som spesialist i seksualundervisning, og holder kurs og foredrag om barn og seksualitet for alle som jobber med barn. Hilde har i samarbeid med to andre barnehagelærere gitt ut barnebok og veileder for voksne: Hele meg – om kropp og grenser i barnehagen.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

-

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.