AOF.no

Barn med psykiske vansker

Kurs ID: 503509

Oppstart

torsdag 23. november 2023

Slutter

torsdag 23. november 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

torsdag 16. november 2023

Pris

1090,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Barn med psykiske vansker kan ha utfordringer med relasjoner, vennskap og samspill med andre barn, og har derfor behov for mer og tettere oppfølging i hverdagen. Her får du oppdatert kunnskap om kjennetegn på ulike psykiske lidelser og hvordan vi kan hjelpe og støtte disse barna slik at de føler seg inkludert og opplever mestring.

Kurset handler om barn som kan være vanskelig både å forstå og støtte fordi de reagerer sterkere eller annerledes enn jevnaldrende. Tiltak som er nyttige for andre barn kan føre til sinneutbrudd eller tilbaketrekning og i verste fall fravær for disse barna. Kunnskap om barn som har vansker med å roe enten sinne eller engstelse gir grunnlag for å drøfte virksomme tiltak for å støtte barna.

 

Kursholder presenterer forslag til tiltak for å hjelpe barn med psykiske vansker å regulere sinne, uro og engstelse. Tiltak som støtter barnas egne strategier for selvregulering bidrar til at de kan få bedre sosial tilpasning. Små endringer i hverdagen kan hjelpe barn å oppleve mestring og forebygge konflikter i overgangssituasjoner, aktiviteter og lek.

 

Kursinnhold:

  • Kjennetegn ved barn med ulike psykiske vansker

  • Hvordan påvirker reguleringsvansker barna? Eksempler som viser sinne, uro og engstelse hos barn

  • Hvordan kan vi hjelpe barn til å regulere følelser og aktivitet når de er i en utfordrende situasjon?

  • Forebygging av sinneutbrudd, uro og tilbaketrekking gjennom tilpasninger over tid

  • Støtte til opplevelse av mestring

  • Styrke sosial tilhørighet gjennom konkrete tiltak for å forebygge og unngå konflikter og sinneutbrudd

  • Gjøre avtaler med barnet og sammen finne forslag til løsninger på det som er vanskelig

Kursholder
Belinda Ekornås er psykologspesialist med fordypning innen barn og unges psykiske helse. Hun har skrevet en doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos barn med atferdsvansker og emosjonelle vansker, og er nå forsker på Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress, NKVTS.
Belinda har jobbet mange år i BUP og PPT med barn som har psykiske vansker. Både i BUP og PPT jobbet hun med veiledning til lærere som hadde elever med sinneproblemer, tvang, konsentrasjonsvansker og/eller angst. Hun har også jobbet med stressmestring og støtte til mestring i familier med barn som har psykiske vansker, og i familier rammet av kriser og katastrofer.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

-

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.