AOF.no

BHG, SFO/AKS, 1-4 kl.: Med skrubbsår på hjertet

Kurs ID: 501473

Oppstart

tirsdag 8. november 2022

Slutter

tirsdag 8. november 2022

Tidsrom

Kl.18:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. november 2022

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Personalet i barnehage/SFO og på småskoletrinnet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og overgrep – og ha kunnskap om hvordan de kan oppdage og forebygge dette.
Hvordan kan arbeid med vurdering gjøre personale i stand til å oppdage barn i risiko?

Kursinnhold

  • Hvilke risikofaktorer skal vi være oppmerksomme på?

  • Hvordan kan vi jobbe systematisk for at barn som er utsatt for vold eller overgrep fanges opp tidligere, og får den hjelpen de trenger? 

  • Vi må rustes for å tåle det barn forteller – hvordan håndtere at et barn forteller deg en hemmelighet?

  • Samarbeid med foresatte og hjelpeinstanser

Temaet illustreres av fortellinger fra praksis, der barn har fortalt sine hemmeligheter.

Kursholder

Anne Holsæter Nordbye er barnehagelærer med videreutdanning i endringsledelse og personalledelse, og styrerutdanning fra BI. Hun har 20 års erfaring fra arbeid i og med barnehage, fra assistent til pedagogisk leder, styrer og seksjonsleder. Barnehagene Anne sist var leder for deltok i et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsforbundet, om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Anne er nå områdeleder i team for avdeling oppvekst i Nordre Follo kommune.
Anne har en varm og praksisnær formidlingsevne, og holder kurs om flere tema innenfor det barnehagefaglige.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres etter avtale med arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.