AOF.no

BHG, SFO/AKS, 1-4 kl.: Lek med plass for alle

Kurs ID: 502484

Oppstart

torsdag 20. april 2023

Slutter

torsdag 20. april 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:00

Påmeldingsfrist

torsdag 13. april 2023

Pris

1090,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Lek er barns måte å være i verden på og utgangspunktet for all deres aktivitet. De voksne må legge til rette for god lek og sørge for at alle barn deltar i leken.

Dette er krevende arbeid, men også det aller viktigste oppdraget når vi jobber med barn.

Hele personalet må være bevisst hvordan lek kan motiveres og støttes, men hvordan gjør vi dette i praksis? Hvilken plass har leken i din virksomhet – og hva er din rolle?


Kursinnhold:

 • Lekens kurve og dramaturgi

 • Hva kan true leken?

 • Fenomener ved lek

  • språk for lek

  • lekerabling

  • adgangsstrategier

 • Leketema

 • Lek og læring - ulike begreper voksne bruker om lek

 • Når leken blir et middel for å nå mål

 • Fra overvåking til nærgransking

 • Syn på lek

 • Voksenrollen i leken

 • Å være lekeklok

Kursholder:

Eli-Karin Yndestad er barnehagelærer, spesialpedagog og veileder med videreutdanning i ledelse, pedagogikk, arbeids- og organisasjonspsykologi.

Gjennom ulike stillinger og roller har hun vært knyttet til barnehagesektoren i 45 år og er tett på praksisfeltet. I tillegg arbeidet hun ved Universitetet Sørøst-Norge. Eli-Karin har mange års erfaring som kursholder og veileder, hun er en tydelig og god formidler med tett tilnærming til praksis.

Eli-Karin er en engasjert dame som med sin faglige kompetanse inspirerer og skaper entusiasme!

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber med barn.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kr. 1 090,-.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.