AOF.no

BHG, SFO/AKS, 1-4 kl.: Hvordan bli trygg og kompetent i din yrkesrolle

Kurs ID: 502514

Oppstart

tirsdag 28. mars 2023

Slutter

tirsdag 28. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 10. mars 2023

Pris

1890,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Denne kursdagen gir deg kunnskap, inspirasjon og nyttige verktøy. Innholdet er konkret og lettfattelig og satt sammen på en ny og engasjerende måte. Målet er å gi deg ny motivasjon og økt kompetanse i din egen arbeidshverdag.

Hvordan jobbe konkret, målrettet, kjenne at du mestrer, få til ting sammen

 •  Godt arbeidsmiljø, samarbeid, motivasjon og trivsel

 • Mine møter med barn, kollegaer, foreldre - og meg selv

 • Å se seg selv i fugleperspektiv – og hvordan gode handlinger sprer seg

 • Motivasjon, mestring og arbeidsglede

 • Å jobbe sammen om et konkret utviklingsområde

 • Metoder for å få hele personalet med

 • Hvordan jobbe med utviklingsarbeid når fellesmøtene er få

 

Å være tydelig, trygg og modig

 • Stil, roller, rollemønster og rolleforståelse

 • Å bygge og styrke organisasjonskultur slik at vi drar lasset sammen

 • Å jobbe sammen i team

 • Tilbakemeldingskultur

 

Kommunikasjon  

 • Hvordan bedre kommunikasjon og lettere nå fram

 • Lær å stille gode spørsmål          

 • Bli en aktiv lytter

 • Egen og andres væremåte og kommunikasjonsstil

Kursholder

Eli-Karin Yndestad er barnehagelærer, spesialpedagog og veileder med videreutdanning i ledelse, pedagogikk, arbeids- og organisasjonspsykologi. Gjennom ulike stillinger og roller har hun vært knyttet til barnehagesektoren i 45 år og er tett på praksisfeltet. I tillegg arbeider hun ved Universitetet Sørøst-Norge. Eli-Karin har mange års erfaring som kursholder og veileder, hun er en tydelig og god formidler med tett tilnærming til praksis.

 Eli-Karin er en engasjert dame som med sin faglige kompetanse inspirerer og skaper entusiasme!

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)


Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset gjennomføres som fysisk klasseromskurs.

Sted: Tromsø, AOF Studiesenter, Skippergata 41

Tid: 28. mars 2023

Kl.: 09:30-15:30

Det blir servert kaffe/te og lunsj.

Ingen eksamen.

Kr. 1 890,- per deltaker. Kurset finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Ta kontakt for pristilbud ved mange deltakere fra samme arbeidssted.

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.