AOF.no

BHG/SFO/1-4 kl.: Å VÆRE VENN MED SEG SELV OG ANDRE – hvordan kan vi lære barn å kommunisere på en god måte?

Kurs ID: 502396

Oppstart

mandag 13. mars 2023

Slutter

mandag 13. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 7. mars 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hver dag snakker vi med oss selv. Vi fører indre samtaler og kan snakke oss selv ned eller opp. Hvordan vi lærer dette som barn er avgjørende. Tanker påvirker følelsene og hva vi får lyst til å gjøre. Hva vi føler og tenker i en situasjon påvirker valgene vi tar.  

 

Å bygge opp barnas ordforråd og begrepsapparat er viktig. I hverdagen vil enkle selvhjelpsteknikker gjøre barna mindre sårbare og mer robuste følelsesmessig. Det har stor betydning for deres psykiske helse og evne til deltakelse i lek og samspill i hverdagen. 

 

Kursholder presenterer verktøyet «Grønne tanker – glade barn», et nyttig hjelpemiddel for å trene på gode indre samtaler sammen med barna. 

 

Kursinnhold: 

 

  • Å lære barn å snakke med seg selv på en god måte  

  • Å takle vanskelige følelser og hverdagssituasjoner 

  • Hvordan hjelpe barn å etablere vennskap? 

  • Hvordan styrke barns evne til å takle vansker? 

  • Utvikle tankebevissthet – og følelsesbevissthet 

  • Erfaring med barn i gruppe og hvordan bygge opp samlinger 

  • Hvordan involvere hele personalet 

  

Kursholder: Eli-Karin Yndestad er barnehagelærer med videreutdanning i ledelse, arbeids - og organisasjonspsykologi, spesialpedagogikk og veiledning. Gjennom ulike stillinger og roller har hun vært knyttet til barnehagesektoren i 45 år og er tett på praksisfeltet. I tillegg arbeidet hun ved Universitetet Sørøst-Norge. Eli-Karin har mange års erfaring som kursholder og veileder, hun er en tydelig og god formidler med tett tilnærming til praksis. 

 Eli-Karin er en utrolig engasjert dame som med sin faglige kompetanse inspirerer og skaper entusiasme! 

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

 

Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f. eks Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.