AOF.no

BHG: Pedagog i barnehagen – nettkurs over to kvelder

Kurs ID: 502187

Oppstart

mandag 13. februar 2023

Slutter

mandag 13. februar 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 19:30

Påmeldingsfrist

torsdag 9. februar 2023

Pris

1890,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Pedagog i barnehagen – nettkurs over to kvelder

Hvordan ha fokus på å lede, være en god rollemodell for andre ansatte og barna, samt ha fokus på faglig innhold i hverdagen i barnehagen? 

Dette todelte kurset handler om å styrke og bevisstgjøre pedagogiske ledere i arbeidet med å utvikle den pedagogiske praksisen, gjennom systematisk sammenheng mellom planlegging og dokumentasjon. Her presenteres verktøy som pedagogiske ledere kan benytte for å strukturere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  
 
Del 1 (13. februar) 

Barnehagefaglig kompetanse 

  • hva betyr det i praksis? 

  • hvordan deler vi kompetansen med våre medarbeidere? 

  • hvordan kan vi legge til rette for systematisk veiledning? 


Del 2 (6. mars)

Planlegging 

  • hvem planlegger vi for? 

  • hva planlegger vi? – lek, aktivitet, dagsrytme, konflikthåndtering, påkledning..? 

  • hvordan får vi barna med i planleggingen? 

Dokumentasjon 

  • hvordan dokumenterer vi det vi planlegger? 

  • hvordan evaluerer vi gjennomføring av planene? 

  • hva reflekterer vi over og hvordan gjør vi det? 

  • hvordan får vi barna med på refleksjon og vurdering? 


Fokus er på pedagogiske lederes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, med vekt på praktisk kunnskap. 

Ta kurset sammen med en eller flere pedagogkollegaer – diskuter og reflekter underveis og i etterkant! 

Kursholder

Cathrine Ask er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og hovedfag i praktisk kunnskap. Hun har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer, og undervist i pedagogikk på universitet og på barne- og ungdomsarbeiderfag. Cathrine jobber nå med et forskningsprosjekt om barns medvirkning i Bodø kommune og veileder styrere i ulike prosjekter i andre kommuner. Hun har lang fartstid som kursholder og veileder. Cathrine Ask har skrevet bøkene «Hverdagslæring i barnehagen», «Rammeplanen og hverdagen i barnehagen» og «Medarbeider i barnehagen». 

Dette kurset kan bestilles til din barnehage eller kommune. Ta kontakt med oss - 23 06 12 56.

 

Pedagogiske ledere, styrere og eiere – i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.), og som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Pedagogiske ledere.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Rammeplanen for barnehagen.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f. eks Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend .

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.