AOF.no

BHG: Mangfold og dilemmaer i barnehagen

Kurs ID: 501566

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 17. oktober 2022

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

søndag 2. oktober 2022

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et hybridkurs – velg å følge kurset fysisk fra kurslokalet eller via nett (avhuking i påmeldingsskjema).

Rammeplanen har klare føringer om mangfold og hvordan det skal synes i barnehagen. Men hva gjør vi i praksis – hvordan får vi det til i hverdagen?

Å jobbe i barnehage med barn med ulik språkbakgrunn og fra ulike kulturer er utfordrende. Hvordan når vi frem til alle og bidrar til å skape inkluderende fellesskap, forståelse og respekt? Hvordan håndterer vi små og store praktiske utfordringer når hverdagens rutiner og aktiviteter gir grunnlag for misforståelse og konflikt?

Kursholder presenterer erfaringsbaserte verktøy og metoder som vil bidra til ny kunnskap og gi ideer til alternative måter å løse hverdagens utfordringer i barnehagen.

Kursinnhold

  • Hvordan møter vi foreldre og barn med annen kulturell bakgrunn enn oss selv?

  • Hvordan kan vi løse dilemmaer mellom individuelle behov og gruppas behov?

  • Hvordan gjøre nye barn og foreldre trygge i barnehagen når vi ikke deler felles språk og/eller kulturell bakgrunn?

  • Hvordan håndtere at et barn har «fri» hver turdag?

  • Hva gjør vi om en foresatt nekter barnet sitt å gå i teater?

  • Hva gjør vi når foreldre ikke vet hva en foreldresamtale er?

Kursholder

Cathrine Bull Thorshaug er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, migrasjonspedagogikk og dans, samt hovedfag i barnehagepedagogikk. I tillegg er hun ICDP-veileder. Cathrine har lang erfaring fra barnehage og har gjennom mange år arbeidet spesielt med flerspråklige og flerkulturelle barn og familier. Dette arbeidet har gitt henne verdifulle erfaringer med verktøy og metodikk som kan være nyttig for alle som jobber med mangfold og fellesskap i barnehagen. Cathrine er medforfatter av boka «Rytmehuset» (2007), og forfatter av «Mangfold og dilemmaer i barnehagen» (2022).

Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Alle som jobber i barnehagen.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Rammeplanen for barnehagen.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

De som har meldt seg på til fysisk deltakelse møter opp i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

De som har meldt seg på nettkurs får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar de møtelenken i Teams.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.