AOF.no

BHG: Mangfold og dilemmaer i barnehagen

Kurs ID: 503504

Oppstart

onsdag 25. oktober 2023

Slutter

onsdag 25. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

onsdag 18. oktober 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Mangfold og dilemmaer i barnehagen

Rammeplanen har klare føringer om mangfold og hvordan det skal synes i barnehagen. Men hva gjør vi i praksis – hvordan får vi det til i hverdagen?

Å jobbe i barnehage med barn med ulik språkbakgrunn og fra ulike kulturer er utfordrende. Hvordan når vi frem til alle og bidrar til å skape inkluderende fellesskap, forståelse og respekt? Hvordan håndterer vi små og store praktiske utfordringer når hverdagens rutiner og aktiviteter gir grunnlag for misforståelse og konflikt?

Kursholder presenterer erfaringsbaserte verktøy og metoder som vil bidra til ny kunnskap og gi ideer til alternative måter å løse hverdagens utfordringer i barnehagen.Kursinnhold:

  • Hvordan møter vi foreldre og barn med annen kulturell bakgrunn enn oss selv?

  • Hvordan kan vi løse dilemmaer mellom individuelle behov og gruppas behov?

  • Hvordan gjøre nye barn og foreldre trygge i barnehagen når vi ikke deler felles språk og/eller kulturell bakgrunn?

  • Hvordan håndtere at et barn har «fri» hver turdag?

  • Hva gjør vi om en foresatt nekter barnet sitt å gå i teater?

  • Hva gjør vi når foreldre ikke vet hva en foreldresamtale er?

Kursholder

Cathrine Bull Thorshaug er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, migrasjonspedagogikk og dans, samt hovedfag i barnehagepedagogikk. I tillegg er hun ICDP-veileder. Cathrine har lang erfaring fra barnehage og har gjennom mange år arbeidet spesielt med flerspråklige og flerkulturelle barn og familier. Dette arbeidet har gitt henne verdifulle erfaringer med verktøy og metodikk som kan være nyttig for alle som jobber med mangfold og fellesskap i barnehagen. Cathrine er medforfatter av boka «Rytmehuset» (2007), og forfatter av «Mangfold og dilemmaer i barnehagen» (2022).

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehagen.

-

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.