AOF.no

BHG: Leken og det psykososiale miljøet i barnehagen

Kurs ID: 502184

Oppstart

tirsdag 31. januar 2023

Slutter

tirsdag 31. januar 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

onsdag 25. januar 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Leken er utgangspunkt for all aktivitet i barnehagen. Men hvilken betydning har lek for barnehagens psykososiale miljø? Hvordan forstår vi og tolker lekens ulike uttrykk og former i barnas daglige samspill?
Vi vet at lek er en viktig kilde til psykisk helse, hvordan skal vi voksne bidra til å skape det beste lekemiljøet i barnehagen, med rom for kreativ utfoldelse, vennskap, humor og glede?

Kursinnhold:

  • Lekekultur og voksenkultur – på samme lag eller på kollisjonskurs?

  • Lek – slåssing – lekeslåssing – hva er hva?

  • Hvor er guttas plass i leken?

  • Lekegrupper – hva er det? Hvordan og hvorfor

  • Har barn godt av å kjede seg, eller er det en myte?

  • Alle må leke med alle – eller alle må leke med noen?

  • Hvordan bli magiske barnehagefolk og skape magiske fysiske miljøer inne og ute, mellom bord, stoler og asfalt…

  • Lekens betydning for språk og videre utvikling

Kursholder: Terje Melaas er barnehagelærer med mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og har mange års erfaring fra arbeid i barnehage. Terje har de siste årene undervist og forsket ved USN, om lek og de voksnes rolle. Han har også jobbet mye direkte mot barnehager og skolefritidsordninger med kurs og veiledning, til beste for barnas lekemiljø.
Terje har skrevet flere bøker: “Improvisasjonsblikk i barnehagen”, “Kampen om leken”, “Blikk for lek i barnehagen” og «Se meg, jeg vil leke!»
Terje er en engasjert og humoristisk kursholder, og en av Norges ledende eksperter på lek!

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper, men retter seg mot ansatte på alle nivåer – assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere, barnehagelærere, spesialpedagoger, pedagogiske ledere, styrere og eiere – i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.), og som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f. eks Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.