AOF.no

Samtaler med barn i barnehagen

Kurs ID: 503508

Oppstart

onsdag 22. november 2023

Slutter

onsdag 22. november 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

onsdag 15. november 2023

Pris

1190,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Samtaler med barn i barnehagen

-nøkkelen til trygge relasjoner og god omsorg

Hvordan snakker vi med barn i barnehagen for å skape gode relasjoner? Hva vektlegger vi som voksne, for å invitere barn inn i samtale, så de føler seg trygge på å snakke med oss om alle mulige små og store ting som er viktig for dem? Hvor bevisste er vi i kommunikasjonen, ikke minst på betydningen den har i hverdagens rutiner og arbeidsoppgaver? 

 

Kursinnhold: 

Hverdagssamtalen  

  • hvordan vi snakker med barna i hverdagen legger grunnlaget for at de vil snakke med oss når noe blir vanskelig 

 

Systematiske samtaler  

  • en hjelp i arbeidet med barn som strever med å finne seg til rette i barnehagen; de stille barna, de som er utenfor leken, de som ofte kommer i konflikt med andre barn 

 

De viktige samtalene 

  • hvordan snakker vi om det å få søsken, sykdom i familien eller skilsmisse? 

 

De nødvendige og alvorlige samtalene 

  • hvordan snakker vi om forhold som vold og overgrep? 

Kursholder

Cathrine Ask er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og master i praktisk kunnskap. Hun har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer, og undervist i pedagogikk på universitet og på barne- ungdomsarbeiderutdanningen. For tiden holder hun på med et Ph.d prosjekt i Bodø kommune angående barns rett til å si sin mening og bli hørt i tråd med artikkel 12 i barnekonvensjonen, samtidig som hun veileder styrere og pedagogiske ledere i et prosjekt kalt «Hverdagsbarnehagen».  

Cathrine har lang fartstid som kursholder og veileder og har gitt ut bøkene "Hverdagslæring i barnehagen” og «Rammeplanen og hverdagen i barnehagen».  

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i barnehagen.

-

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.