AOF.no

BHG: Å snakke med barn i barnehagen

Kurs ID: 502485

Oppstart

tirsdag 23. mai 2023

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 20:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 16. mai 2023

Pris

1190,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Å SNAKKE MED BARN I BARNEHAGEN
-     nøkkelen til trygge relasjoner og god omsorg

Hvordan snakker vi egentlig med barna i barnehagen? Hva vektlegger vi som voksne, for å invitere barn inn i samtale, så de føler seg trygge på å snakke med oss om alle mulige små og store ting som er viktig for dem? Hvor bevisste er vi i kommunikasjonen, og ikke minst på betydningen den har i hverdagens rutiner og arbeidsoppgaver?

 Kursinnhold:

Hverdagssamtalen 

Hvordan vi snakker med barna i hverdagen legger grunnlaget for at de vil snakke med oss når noe blir vanskelig

Systematiske samtaler

En hjelp i arbeidet med barn som strever med å finne seg til rette i barnehagen

De viktige samtalene

Hvordan snakker vi om vanlige ting som det å få søsken, sykdom i familien eller skilsmisse?

De nødvendige og alvorlige samtalene

Hvordan snakker vi om forhold som vold, overgrep eller foreldre som er i fengsel?

 
Kursholder: Cathrine Ask er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og master i praktisk kunnskap. Hun har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer, og undervist i pedagogikk på universitet og på barne- ungdomsarbeiderutdanningen. For tiden holder hun på med et Ph.d prosjekt i Bodø kommune angående barns rett til å si sin mening og bli hørt i tråd med artikkel 12 i barnekonvensjonen, samtidig som hun veileder styrere og pedagogiske ledere i et prosjekt kalt «Hverdagsbarnehagen». 
Cathrine har lang fartstid som kursholder og veileder og har gitt ut bøkene "Hverdagslæring i barnehagen” og «Rammeplanen og hverdagen i barnehagen». 

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper, men retter seg mot ansatte på alle nivåer – assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere, barnehagelærere, spesialpedagoger, pedagogiske ledere, styrere og eiere – i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.), og som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Rammeplanen for barnehagen.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kr. 1 190,-

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du få dekket kursavgiften ved å søke om stipend, se f. eks Fagforbundets hjemmeside: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.