AOF.no

Barns seksuelle utvikling

Mennesker er seksuelle vesen fra vugge til grav, og man kan trygt si at grunnlaget for god seksuell helse blir lagt tidlig i småbarnsalderen. Barneårene har stor betydning for hvordan vi kommer til å fungere seksuelt, og at barna tidlig lærer hvordan de skal forholde seg til kroppskontakt og berøring – dette kan ikke sammenliknes med voksen seksualitet. Hva er normalt, og hva er unormalt? Hvorfor er det viktig å snakke med barn om seksualitet – både fra foresatte og barnehage/skolen sin side? Hvordan bør det møtes av de voksne?  

Hva sier offentlige dokumenter om vår rolle? På dette kurset får du oppdatert kunnskap, og konkrete råd og tips om hvordan håndtere dette på en profesjonell måte i hverdagen. 

Help From Teacher

Oppstart

17.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 290,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

hva-forstaar-de-minste

Kurset retter seg mot alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og lærere på barneskolen.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Kursinnhold  

  • Hva er barns seksualitet?  

  • Sunn seksualitet - hva påvirker den seksuelle utviklingen?  

  • Hvordan møter jeg barns seksualitet på en profesjonell måte?  

  • Hvordan skape en arena for positiv seksualitet?  

  • Bekymringsfull seksuell atferd - trafikklyset 

 Kursholder 
Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.  
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse. 

 

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs.
2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?