AOF.no

Barne- og ungdomsarbeidsfaget – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 502462

Pris

19900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer online: 80

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du med barn og unge, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeid med barn og ungdom, kan du ta fagbrev til barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater.

Kurset passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med barn og unge, og som ønsker formell kompetanse som barne- og ungdomsarbeider.

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har noen års erfaring fra yrket og norskkunnskaper på et nivå som gjør at du kan levere en skriftlig eksamen.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i anleggsgartnerfaget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Våre fleksible nettkurs for barne- og ungdomsarbeidere gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Teoridelen består av tre hovedtema som blir fordelt over flere leksjoner:

  • Helsefremmede arbeid

  • Kommunikasjon og samhandling

  • Yrkesutøvelse

Hovedområder innen vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget er:

Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet. 

Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse
Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår. 

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

De skal ha en større forståelse for hvorfor de utfører arbeidet på spesielle måter og ha en dypere innsikt i det pedagogiske og helserelaterte arbeidet i barnehage, SFO, ungdomsklubber med mer.

Våre fleksible nettkurs for barne- og ungdomsarbeidere gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen, og man er selv ansvarlig for å melde seg opp. 

Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/ eller i enkelte fylkeskommuner via privatistweb.no

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven hos din fylkeskommune.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Kurset er også godkjent for søknad om støtte i statens lånekasse.

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.