AOF.no

Barn med atferd som utfordrer

Kurs ID: 502235

Oppstart

tirsdag 18. april 2023

Slutter

tirsdag 18. april 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

fredag 14. april 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer. Du får konkrete redskaper som kan benyttes i ditt arbeide med barn.

De fleste utfordringer har sitt motstykke i et tilsvarende sett av muligheter. Hvordan forstå, tolke og analysere atferd som sinne og aggresjon – hva er medvirkende faktor til opprettholdelse av slik atferd? Hvordan kan du lykkes i vurdering og gjennomføring av alternativ tiltaksutforming?

Proaktive strategier er tiltak som virker forebyggende. Om de iverksettes planmessig kan sannsynligheten for forekomsten av utfordrende atferd reduseres før problemet er blitt for stort.

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne

 • Felles forståelse av atferd, sinne og aggresjon

 • Bevissthet omkring atferdens funksjon

 • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling

 • Noen redskaper til de voksne og til barna

 • Inspirasjon til å tenke i nye baner!

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.

Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern og PPT. Foresatte/omsorgspersoner vil også ha godt utbytte av dette kurset.

-

 • Kurset tar utgangspunkt i systematiske studier/analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel dårlig humør, trett, sulten, tørst, frykt), vår atferd og barnets atferd.

 • Du vil få kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig, og øke dine muligheter for å løse opp i disse mysterier med barna.

 • Du vil få konkrete redskaper for tilrettelegging av alternativ atferd. Noen barn mangler ofte sosiale ferdigheter og erstatter disse med aggressive handlinger. Noen er i tillegg impulsive og viser gjennom atferd at de ikke klarer å kontrollere sitt sinne. Andre barn oppleves å fremstå egosentriske og tar ikke hensyn til andre i omgivelsene – dette gjenspeiler de strategier de velger å gjennomføre.

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne

 • Felles forståelse av atferd, sinne og aggresjon

 • Bevissthet omkring atferdens funksjon

 • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling

 • Noen redskaper til de voksne og til barna

 • Inspirasjon til å tenke i nye baner!

Digitalt kurs 18. april 2023.

Det vil være god mulighet for dialog med foreleser.

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 14.04.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.