AOF.no

Avvik og avviksbehandling

Kurs ID: 503102

Oppstart

onsdag 6. september 2023

Slutter

onsdag 6. september 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 7. august 2023

Pris

2990,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Deatnu Tana

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Når man er friskere ved hjemkomst fra arbeidet, enn man var da man gikk på arbeid har man hatt en god dag. Å ha en arbeidsdag som er i «vater» betyr at man har et utgangspunkt for å vurdere avvik.

Avvik er ønske om kvalitetsforbedring ut fra det en opplever i sin egen arbeids-hverdag. Det handler om å gjøre sine ledere oppmerksom på områder som de ikke har oversikt over, slik at de aktiv kan delta i å finne løsninger på utfordringene.

Å melde avvik er veldig viktig for å opprettholde et godt HMS system

Dette dagskurset passer for alle, enten du er vikar, fast ansatt, avdeling/ enhetsleder, fagforeningsrepresentant, daglig leder eller kommunedirektør.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

 • Hva er avvik 

 • Virksomheter som registrere flest avvik har færrest ulykker 

 • Hvorfor, kvifor, ergo, på grunn av, derfor 

 • Hvorfor blir ikke avvik behandlet? 

 • Avviksbehandling handler om kultur 

 • HMS avvik 

 • Lærende organisasjon 

 • ROS-analyse

Samlingen belyser hvorfor og hvordan man melder avvik, samt hvordan man behandler avvik på laveste mulig nivå. Dagen er fylt med varierte gruppe-oppgaver som gjør deg i stand til å vurdere positive/ negative avvik fra en arbeidsdag i «vater».

Gjennomføres som dagssamling på Tana Hotel, den 6. september 2023 fra kl. 10.00 – 16.00

-

-

Troms og Finnmark

Deatnu Tana

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.