AOF.no

Autisme – pedagogiske tiltak som virker

Kurs ID: 502231

Oppstart

torsdag 16. februar 2023

Slutter

torsdag 16. februar 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

mandag 13. februar 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Kurset tar utgangspunkt i "høytfungerende autisme" som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Hva innebærer det å ha disse diagnosene? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og nettverket? Hva bør gjøres?

Hvordan møte personer med autisme, og tilstøtende diagnoser, best mulig?

NB! Dette kurset har vært gjennomført flere ganger med veldig bra tilbakemelding fra deltakerne!

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme. Brukerne/elevene/pasientene kan være barn, ungdom, voksne og eldre - i skole, på arbeidssteder, på dagsenter, i barnevern, på helsestasjon og i boliger for funksjonshemmede

-

Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre i forhold til følgende utfordringer;

Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
Begrenset evne til sosial omgang
Tilpasningsvansker
Kognitive vansker
Sansemotoriske vansker
Emosjonell sårbarhet

Kurset omtaler rettigheter, og gir praktiske eksempler på miljøtilrettelegging og samordning, og metodiske og pedagogiske tiltak som virker.

Kurset tar også for seg fremtidsprognoser; Krav til arbeidsplass - bo alene - finne partner, osv.

-

Digitalt kurs 16. februar 2023 - kl. 15:00 - 19:00.

Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Det vil være god mulighet for dialog med kursholder.

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 13.02.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.