AOF.no

Autisme og arbeidsliv – hva skal til for å lykkes

Kurs ID: 502238

Oppstart

tirsdag 5. september 2023

Slutter

tirsdag 5. september 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

torsdag 31. august 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

De fleste personer med autismespekterforstyrrelse står i dag utenfor det ordinære arbeidslivet, eller opplever å mislykkes – hva kan arbeidsplassen bidra med for å øke sannsynligheten for å lykkes?

Et praktisk kurs som tar for seg høyt fungerende autisme (inkl. Asperger, Barneautisme og Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser). For denne gruppen arbeidskandidater må vi ha tilstrekkelig innsikt i grunnproblematikken, og vi må arbeide mer forebyggende for at kandidatene skal kunne tilegne seg ferdigheter de vil trenge for å møte faglige, arbeidsmessige og sosiale utfordringene som arbeidslivet krever.
Det er nærpersonene sin kompetanse som er hovedfokus i denne presentasjonen.

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.

Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Kurset retter seg mot instruktører/veiledere og andre som arbeider med, eller har kontakt med personer med autisme i arbeidslivet, og som ønsker å forstå og finne gode løsninger for lærekandidater med ulike atferdsmønstre innen autismespekteret, og hvilke hindringer det kan skape i en opplæringssituasjon.

-

Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre ang. følgende utfordringer;

• Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
• Begrenset evne til sosial omgang
• Tilpasningsvansker
• Kognitive vansker
• Sansemotoriske vansker
• Emosjonell sårbarhet
I tillegg blir det kortfattelig berørt team ang. rettigheter og «hva er arbeidsliv»

Ved å delta i denne presentasjonen, kan man bidra til å øke sannsynligheten for motivasjon hos arbeidskandidaten, bidra til å styrke arbeidskandidatens psykiske helsetilstand, samt forebygge misforståelser som gjerne oppstår i kommunikasjonen mellom nærperson og arbeidskandidat, og en kan forhindre feiltolking av atferden hos arbeidskandidaten med disse vanskene.

Gi økt forståelse for de vanskene disse diagnosene kan gi, og ideer og praktiske tilretteleggingstips for hva som er hensiktsmessig å gjøre for å lykkes på arbeidsplassen. Hvordan skal vi få rigget den enkelte i posisjon til læring, og finne motivasjonen til å stå opp og komme seg på jobb?

Digitalt kurs 5. september 2023, kl 15:00-19:00.

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 31.09.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.