AOF.no

ATV (all-terrain vehicle), UTV, snøskuter

Kurs ID: 501895

Oppstart

tirsdag 25. oktober 2022

Slutter

tirsdag 25. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

fredag 21. oktober 2022

Pris

8500,-

Timeantall

Totalt: 8

Timer med foreleser: 8

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

OSLO

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Opplæring i sikker bruk av ATV og UTV

I kurset er det lagt stor vekt på sikkerhet. Dette innebærer riktig bruk av ATV. HMS-forskriftene legges til grunn, slik at opplæringen tilfredsstiller myndighetene og arbeidstilsynets krav til sikker opplæring.

Enhver som skal kunne bruke ATV, UTV og/eller snøskuter i arbeid (eller fritid) på en trygg og sikker måte.

Det er generelt ikke krav til forkunnskaper, men for bruk av snøskuter kreves klasse S dersom førerkort for bil/motorsykkel ikke er tatt før 2005.

Kurset fokuserer på bruk av ATV, UTV og/eller snøskuter som arbeidsutstyr jf. forskrift om utførelse av arbeid § 10-2.

  • krav til bruk av ATV og terrenggående maskiner. Lov og regelverk. Hjemmel for bruk i arbeid.

  • kjøretøyets oppbygging og virkemåte.

  • personlig sikkerhet. Omgivelsene. Veltefare. Sikkerhetsprosedyrer.

  • risiko og SJA

  • opptreden på skadested.

  • bekledning og utstyr

  • periodisk og daglig kontroll og enkelt vedlikehold.

  • bruk av GPS

  • kjøreteknikk. Praktisk kjøretrening.

  •  avsluttende prøve

Hensikten med opplæringen er å gi førere av ATV og terrenggående kjøretøy en god teoretisk og praktisk opplæring med vekt på sikkerhet slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken kan unngås.

Undervisningen gjennomføres i ordinært klasserom med lærer, samt praktisk kjøring på lukket bane

Kurset er et dagskurs og gjennomføres i sin helhet på lokasjon på Mysen.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Det utstedes eget kompetansebevis for gjennomført og bestått teori + praksis kjøring/oppkjøring.

Kursavgift kr 8 500 per deltaker. Kontakt AOF Norge for egen bedriftspris dersom dere er flere deltakere fra samme bedrift.

Oslo

OSLO

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.