AOF.no

Arbeidsvarsling 2

Kurs ID: 501865

Oppstart

onsdag 5. oktober 2022

Slutter

torsdag 6. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

lørdag 1. oktober 2022

Pris

4900,-

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs med ansvarshavende for utførelse av arbeid på vei. Med arbeid på vei, menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring mv.

Kurs med ansvarshavende for utførelse av arbeid på vei.
Med arbeid på vei, menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring mv.

Kursdeltaker må ha gjennomført og bestått eksamen på kurs: Arbeidsvarsling 1

Kursdeltaker må også ha 1 års praksis i arbeid på vei.

Språknivå: Kursdeltaker bør beherske norsk (språklig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

Emner

 1. introduksjon – 0,5 time

 2. lover og regler – veitrafikkloven, byggherreforskriften – 1 time

 3. skiltforskriften kap. 14 – spesielle bestemmelser for arbeid på vei – 0,5 time

 4. grave- og arbeidstillatelse

 5. utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeids- og varslingsplaner – gjennomgang av rutiner – 0,5 time

 6. risikovurdering – 1 time

 7. hensikt med ulike typer varsling – farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering inkludert kapasitetsberegning – 1 time

 8. krav til varslingsutstyr – tekniske krav, oppsetting, renhold og tilsyn – 0,5 time

 9. virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes – langsgående sikring mot kjøretøy, sikring mot mye trafikanter, tversgående sikring på kjørebanen, tversgående sikring på kjøretøy – 1,5 timer

 10. krav til arbeidsstedet – belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg, varelager, parkering – 1 time

 11. fremkommelighet for alle – kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming – 1 time

 12. stans av trafikk – opptreden ved midlertidig stans av trafikk – 1 time

 13. føring av loggbok – 0,5 time

 14. kontroll og sanksjoner – 0,5 time

 15. eksamen – 1 time

Totalt omfang undervisning: 12 timer

Fordeling av tidsbruk på tema kan variere noe.

Etter endt kurs skal kursdeltaker ha nødvendig kompetanse til å kunne opptre som ansvarshavende for arbeid på vei.

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Prøve etter gjennomført kurs.

Kurset dekkes ikke av lånekassen.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.