AOF.no

Arbeidsvarsling 1

Kurs ID: 501867

Oppstart

fredag 14. oktober 2022

Slutter

fredag 14. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 10. oktober 2022

Pris

1900,-

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er beregnet for alle som jevnlig skal utføre arbeid på vei. Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Kurset er beregnet for  alle som jevnlig skal utføre arbeid på vei.


Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
Den som har bestått prøve for kurs Arbeidsvarsling 1, kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Ingen krav til forkunnskaper.

Det anbefales et språknivå på A2 (skriflig og muntlig).

Emner

 1. introduksjon – 0,5 time

 2. lover og regler – lovverk/håndbøker – 0,5 time

 3. personlig sikkerhet – særlige hensyn ved arbeid på vei – 0,5 time

 4. ansvar for varsling og sikkerhet – eget ansvar, stedsansvar og ansvarshavende – 0,5 time

 5. fysiske lover i trafikken – 0,5 time

 6. varsling – betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting og renhold – 0,5 time

 7. sikring – langs- og tversgående sikring, sikring av gående – 0,5 time

 8. fremkommelighet – kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmende og universell utforming – 0,5 time

 9. stans av trafikk – opptreden ved stans av trafikk – 0,5 time

 10. føring av loggbok – 0,5 time

 11. eksamen – 1 time

Omfang undervisning totalt: 6 timer

Kursdeltaker skal etter endt opplæring og bestått prøve kunne ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom med egen PC og lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Prøve etter endt kurs.

Kurset dekkes ikke av Lånekassen.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.