AOF.no

Arbeidstidsplanlegging – rammer for skift og turnusarbeid

Kurs ID: 501988

Oppstart

onsdag 15. februar 2023

Slutter

fredag 17. februar 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 4. januar 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Clarion Hotel Stavanger

Arne Rettedals gate 14

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Arbeidstidsordninger – Rammer for skift og turnusarbeid

Også de som jobber turnus har krav på en forutsigbar arbeidshverdag. Når ikke arbeidstiden kan fastsettes i selve kontrakten, må det skrives en rettferdig arbeidsplan senest to uker i forkant.

Denne arbeidsplanen, også kjent som vaktliste, skiftplan eller turnusplan, skal skrives av arbeidsgiver og tillitsvalgt. Dette kurset passer derfor godt for deg som er leder eller tillitsvalgt for medarbeidere som jobber turnus.

En god arbeidsplan betyr at turnusarbeiderne får mulighet til å planlegge fritiden sin, og slipper unødvendig stress og helseutfordringer. Det er noe alle tjener på!

Medlemmer, tillitsvalgte, verneombud, AMU representanter og andre med interesse eller oppgaver knyttet til dette feltet.

Ingen forkunnskaper kreves.

  • Grunnbegreper i arbeidstidsplanlegging

  • Arbeidstid, helse og velferd

  • Arbeidsmiljølovens rammer for arbeidstid

  • Avtaler og annet relevant regelverk

  • Ulike modeller for arbeidstidsplaner

Dette skal du lære:

● Grunnbegreper i arbeidstidplanlegging.

● Arbeidsmiljølovens rammer for arbeidstid.

● Avtaler og annet relevant regelverk.

● Ulike modeller for arbeidstidsplaner.

Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan det brukes loggbok som et hjelpemiddel for deltakeren til kontinuerlig å bearbeide og relatere stoffet til egen virkelighet. 

Det skal arbeides med praktiske eksempler fra norsk arbeidsliv, så lokalt som mulig og gjerne også egen arbeidsplass.  

Deltakerne skal gjennom relevante praktiske eksempler og oppgaver arbeide med ulike problemstillinger knyttet til arbeidstidsplanlegging som har relevans for egen virksomhet og hverdag.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Rogaland

Clarion Hotel Stavanger

Arne Rettedals gate 14

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.