AOF.no

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Kurs ID: 502885

Oppstart

onsdag 7. juni 2023

Slutter

onsdag 7. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 6. juni 2023

Pris

1600,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er helt unikt i arbeidsmiljømessig sammenheng. AMU er et rådgivnings-, beslutnings- og samarbeidsorgan bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget skal legge premissene for hvordan arbeidsgivere skal forholde seg til arbeidsmiljøutfordringer i virksomheten deres. Gjennom dette kurset blir du tryggere på hvordan det skal fungere.

En av Norges mest kunnskapsrike på dette området – Arne Bernhardsen – vil gi deg nyttige tips og veiledning til hvordan AMU kan fylle rollen som et strategisk utvalg i virksomheten og bli et velfungerende organ for arbeidsmiljøutviklingen, og ikke bare være et sandpåstrøingsorgan.

Kurset er beregnet på medlemmer, varamedlemmer og sekretariat til AMU (arbeidsmiljøutvalg).
Ledere. Ansatte i HR/personal.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

 • Intensjonen med AMU

 • Lovens formelle krav til organisering av AMU

 • Representasjon og stemmerett

 • AMUs ulike roller og oppgaver

  • beslutningstaker

  • rådgiver

  • styringsgruppe

  • koordinator

  • samarbeidsutvalg

 • Drift og organisering av et handlende AMU

 • AMU som læringsarena

Foreleser:

Arne Bernhardsen


Arne Bernhardsen har mangeårig erfaring fra og bakgrunn som verneombud, hovedverneombud og medlem av AMU. Arne jobbet mange år i produksjonen i norsk næringsmiddelindustri før han begynte å holde HMS-kurs. Han var redaktør i Gyldendals arbeidslivsavdeling i 15 år. I tillegg har han i mange år holdt et stort antall kurs både for offentlig og privat sektor. Han er også rådgiver innenfor HMS-området for flere store, norske bedrifter.

Han har bl.a. gitt ut boken ”Arbeidsmiljøutvalget – Håndbok for arbeid i AMU” på Gyldendal, som kom i 6. utg i 2018.

Fagakademiet AOF har arrangert kurs med Arne Bernhardsen i mange år – og kursdeltakerne har alltid gitt ham svært gode tilbakemeldinger.

Kurset skal gi deltakerne en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i virksomheten.

Kurset gjennomføres digitalt på Teams. Det gjøres ikke opptak.

I forkant av kurset vil du motta Teamsinvitasjon vedlagt presentasjonen som gjennomgås i kurset.

-

-

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.