AOF.no

Arbeidsmiljøskolen Trinn 2

Kurs ID: 501429

Oppstart

mandag 9. oktober 2023

Slutter

fredag 1. desember 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 13:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. august 2023

Timeantall

Totalt: 148

Timer med foreleser: 148

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsmiljøskolen trinn 2 er et tilbud til verneombud, tillitsvalgte og AMU-representanter som ønsker ytterligere fordypning i temaene arbeidsmiljø og samarbeid.
Utdanningen varer til sammen i 4 uker fordelt over to samlinger (3+1).

Første samling
09.10.–27.10.2023

Første samlingen starter mandag kl. 08.30, og varer til kl. 17.30.

I uke 1 er det undervisning til og med lørdag frem til 13.00.
I uke 2 er det undervisning frem til 17.30 fredag.
I uke 3 er det undervisning frem til 13.00 fredag.

Andre samling
27.11.–01.12.2023

Andre samling starter mandag kl. 08.30, og varer til kl. 13.00 fredag.

Det må påregnes kveldsarbeid i begge samlingene.

Kurset retter seg mot verneombud, tillitsvalgte og AMU-representanter.

Deltakeren må ha gjennomført Arbeidsmiljøskolen trinn 1.

Kommunikasjon/samarbeid - Læring/læringsbehov - Grunnleggende fellesverdier - Helhetsforståelse i miljøarbeidet - Økonomi og miljø - Jus- prosedyrebestemmelser - Prosjektarbeid

Trinn 2 tar sikte på å utvikle en helhetsforståelse for miljøarbeid, utvikle praktiske ferdigheter i å arbeide systematisk, utvikle evnen til å lage konkrete og presise formuleringer, og se betydningen av dette.

Undervisningen tar utgangspunkt i AOFs pedagogiske prinsipper som sier at deltakernes erfaringer skal trekkes inn, og brukes aktivt i opplæringen. (Praksisrettet, erfaringsbasert pedagogikk).

Metoder som brukes:

Forelesninger – korte innledninger – summegrupper, individuelt arbeid – gruppearbeid – plenumsdiskusjoner – prosjektarbeid – ekskursjoner, veiledning og prosjekt.  I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting, teoretisk belysning og forankring.

Det er ingen avsluttende eksamen. Ved kursdeltakelse på min. 75 % får du vitnemål. 

AOF søker forbund.
Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset (kursavgift, hotellopphold, reisekostnader og ev. tapt arbeidsfortjeneste). Utgiftene dekkes etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.