AOF.no

Arbeidsmiljøskolen Trinn 2

Kurs ID: 501429

Oppstart

mandag 9. oktober 2023

Slutter

fredag 1. desember 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. august 2023

Timeantall

Totalt: 148

Timer med foreleser: 148

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsmiljøskolen trinn 2

Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videreskolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål.

Skoleringen består av to trinn

Ved siden av sentrale tema for dette trinnet, vil du i samarbeid med andre få anledning til å lære mer om prosjektarbeid, hvordan et prosjekt bygges opp og hvordan lage konkrete problemstillinger.

Kurset består av 2 samlinger:

 1. samling: 09.10. - 27.10.2023

 2. samling: 27.11. - 01.12.2023

Verneombud og tillitsvalgte som har gjennomført Arbeidsmiljøskolen trinn 1.

Deltakeren må ha gjennomført Arbeidsmiljøskolen trinn 1.

 • Kommunikasjon/samarbeid

 • Læring/læringsbehov

 • Grunnleggende fellesverdier

 • Helhetsforståelse i miljøarbeidet

 • Økonomi og miljø

 • Jus- prosedyrebestemmelser

 • Løsemidler/løsemiddelskader

 • Prosjektarbeid

 • Bibliotektjenester

 • Innføring i EDB

 • Ekskursjoner


Trinn 2 tar sikte på å utvikle en helhetsforståelse for miljøarbeid, utvikle praktiske ferdigheter i å arbeide systematisk, utvikle evnen til å lage konkrete og presise formuleringer, og se betydningen av dette.

Undervisningen varierer mellom forelesninger - korte innledninger - summegrupper, gruppearbeid - plenumsdiskusjoner - ekskursjoner - veiledning og prosjektarbeid.

Læringsmåten er i vesentlig grad praksisorientert (utgangspunkt i deltakernes erfaringer) der foreleser i stor grad blir samtalepartner, veileder og bidragsyter i arbeidet med å beskrive, gi teorier/kunnskap slik at dette kan forankres i deltakernes praksiserfaring.

Prosjektarbeidsformen gir mange muligheter for læring blant annet trening i å definere og lage konkrete problemformuleringer, se hvilke konsekvenser enproblemformulering har for oppgavens utvikling, samt oppbyggingen av en rapport.

 Prosjektarbeidsformen er et vesentlig middel for måloppnåelse.

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.