AOF.no

Arbeidsmiljøskolen Trinn 1

Kurs ID: 501420

Oppstart

mandag 11. september 2023

Slutter

fredag 22. september 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

søndag 4. juni 2023

Timeantall

Totalt: 76

Timer med foreleser: 76

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Opptakskrav: Arbeidsmiljø grunnkurs (tidligere omtalt som 40-timers kurs)

Varighet: 2 uker

Målgruppe: Hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål. 

Målsetning: Arbeidsmiljøskolen skal gi den enkelte kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Undervisningen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i verne- og miljøarbeidet. Intensjonen er å heve kompetansen og statusen til dem som jobber med verne- og miljøarbeid, samt å forme miljøarbeidet som sådan.

Tematikk første uke: 

Kommunikasjon og samarbeid

Arbeidsrett

Verne- og miljøarbeid 

Organisatoriske utfordringer

Utstøtingsmekanismer

Konflikthåndtering

Rollebevissthet

Tematikk andre uke: 

HMS-arbeid

Risiko, avvik og revisjon

Sammenhengen mellom indre og ytre miljø

Bedriftsbesøk

Prosjektarbeid med veiledning

Skoleringen består av to trinn, det vil si at du kvalifiserer deg til trinn 2 når du fullfører trinn 1.

Du får et kursbevis etter hvert fullført trinn.

For mer informasjon ta kontakt med: ingvild.vatnelid@aof.no, tlf 91923199

Verneombud og tillitsvalgte

Fullført grunnkurs i arbeidsmiljø. (40 timer)

 • Kommunikasjon og samarbeid

 • Hvorfor AML?           

 • Juridiske sider ved bestemmelsene i AML

 • HMS-arbeid: Utfordringer, omstilling og endring, ledelse, utstøtingsmekanismer m.m.  

 • Verdier, roller og rollebevissthet

 • Verneorganisasjonen, den menneskelig faktor

 • Sammenhengen indre/ytre miljø

 • HMS- arbeid, Internkontroll

 • Miniprosjekt   

 • Informasjon og evaluering

 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet

Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Utvikle, og styrke helhetsforståelse av sammenhenger i verne- og miljøarbeid. Heve statusen til de som jobber med verne- og miljøarbeid, og for miljøarbeidet som sådan.

Undervisningen varierer mellom forelesninger - korte innledninger - summegrupper, individuelt arbeid - gruppearbeid - plenumsdiskusjoner - video - ekskursjoner, veiledning og prosjekt.

I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting, teoretisk belysning og forankring.

Læringsmåten ved arbeidsmiljøskolen er i vesentlig grad praksis-orientert (utgangspunkt i deltakernes erfaringer) der foreleser i stor grad blir samtalepartner, veileder og bidragsyter.

I arbeidet med å beskrive, gi teorier/kunnskap slik at dette kan forankres i deltakernes praksis-erfaringer.

Prosjektarbeidsformen gir mange muligheter for læring blant annet trening i å konkretisere og arbeide systematisk. På trinn I arbeider deltakerne ut fra en “beskrevet” bedrift, og definering av problem.

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.