AOF.no

Arbeidsmiljøskolen Trinn 1

Kurs ID: 501420

Oppstart

mandag 11. september 2023

Slutter

fredag 22. september 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 13:00

Påmeldingsfrist

søndag 4. juni 2023

Timeantall

Totalt: 76

Timer med foreleser: 76

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsmiljøskolen trinn 1 er første del av de to grunnleggende trinnene på Arbeidsmiljølinjen.

Kurset går over to uker og starter mandag kl. 08.30. Undervisningen varer til kl.17.25 hver dag. Det er også undervisning på lørdag, til kl.13.00. Resten av helgen disponeres fritt, til kurset starter opp igjen mandag kl.08.30, i uke 2. Kurset fortsetter som i uke 1, frem til avslutning fredag kl.13.00.

Kurset retter seg mot verneombud og tillitsvalgte som har gjennomført 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø.

Kursdeltaker må ha fullført grunnkurs i arbeidsmiljø (40 timer). Krav fra det enkelte forbund.

 • Kommunikasjon og samarbeid

 • Hvorfor AML?

 • Juridiske sider ved bestemmelsene i AML

 • HMS-arbeid – utfordringer, omstilling og endring, ledelse, utstøtingsmekanismer m.m.

 • Verdier, roller og rollebevissthet

 • Verneorganisasjonen, den menneskelig faktor

 • Sammenhengen indre/ytre miljø

 • HMS-arbeid

 • Internkontroll

 • Miniprosjekt

 • Informasjon og evaluering

 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet

Arbeidsmiljøskolen skal gi den enkelte kursdeltaker kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Undervisningen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i verne- og miljøarbeidet. Intensjonen er å heve kompetansen og statusen til de som jobber med verne- og miljøarbeid, samt å forme miljøarbeidet som sådan.

Undervisningen tar utgangspunkt i AOFs pedagogiske prinsipper som sier at deltakernes erfaringer skal trekkes inn, og brukes aktivt i opplæringen (praksisrettet, erfaringsbasert pedagogikk).

Metoder som anvendes:
Forelesninger – korte innledninger – summegrupper, individuelt arbeid – gruppearbeid – plenumsdiskusjoner – prosjektarbeid – ekskursjoner, veiledning og prosjekt.  I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting, teoretisk belysning og forankring.

Det er ingen avsluttende eksamen. Ved kursdeltakelse på min. 75 % får du kursbevis.

AOF søker forbund.
Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset (kursavgift, hotellopphold, reisekostnader og ev. tapt arbeidsfortjeneste). Utgiftene dekkes etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.