AOF.no

Arbeidsmiljøskolen Trinn 1

Kurs-id: 503627

Oppstart

mandag 9. september 2024

Slutter

fredag 20. september 2024

Tidsrom

Kl. 08.30–13.00

Påmeldingsfrist

søndag 26. mai 2024

Timeantall

Totalt: 76

Timer med foreleser: 76

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsmiljøskolen trinn 1 er første del av de to grunnleggende trinnene på Arbeidsmiljølinjen.

Kurset går over to uker og starter mandag morgen kl. 0830.

Undervisningen varer til kl.1730 hver dag.

Det er også undervisning på lørdagen frem til kl.1300.

Resten av helgen disponeres fritt frem til kurset starter igjen mandag kl.0830 i uke 2.

Kurset fortsetter som i uke 1 frem til avslutning fredag kl.1300.

Verneombud, tillitsvalgte og AMU-representanter.

Gjennomført 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø. Krav om trinnskolering fra det enkelte forbund.

Kommunikasjon og samarbeid - Hvorfor AML? - Juridiske sider ved bestemmelsene i AML - HMS-arbeid: Utfordringer, omstilling og endring, ledelse, utstøtingsmekanismer m.m. - Verdier, roller og rollebevissthet - Verneorganisasjonen, den menneskelig faktor - Sammenhengen indre/ytre miljø - HMS- arbeid, Internkontroll - Miniprosjekt - Informasjon og evaluering - Organisering og tilrettelegging av arbeidet.

Arbeidsmiljøskolen skal gi den enkelte kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Undervisningen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i verne- og miljøarbeidet. Intensjonen er å heve kompetansen og statusen til dem som jobber med verne- og miljøarbeid, samt å forme miljøarbeidet som sådan.

Undervisningen tar utgangspunkt i AOFs pedagogiske prinsipper som sier at deltakernes erfaringer skal trekkes inn, og brukes aktivt i opplæringen. (Praksisrettet, erfaringsbasert pedagogikk).

Metoder som brukes:

Forelesninger – korte innledninger – summegrupper, individuelt arbeid – gruppearbeid – plenumsdiskusjoner – prosjektarbeid – ekskursjoner, veiledning og prosjekt.  I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting, teoretisk belysning og forankring.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset (kursavgift, hotellopphold, reisekostnader og ev. tapt arbeidsfortjeneste).

Utgiftene dekkes etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.