AOF.no

Arbeidsmiljøskolen Trinn 1

Arbeidsmiljøskolen trinn 1 er første del av de to grunnleggende trinnene på Arbeidsmiljølinjen.

Kurset går over to uker og starter mandag morgen kl. 0830.

Undervisningen varer til kl.1730 hver dag.

Det er også undervisning på lørdagen frem til kl.1300.

Resten av helgen disponeres fritt frem til kurset starter igjen mandag kl.0830 i uke 2.

Kurset fortsetter som i uke 1 frem til avslutning fredag kl.1300.

arbeidsliv_webinar_ali_norsk-min

Oppstart

13.01.2025

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

arbeidsliv_webinar_ali_norsk-min

Kurset retter seg mot verneombud, tillitsvalgte og AMU-representanter.

Kursdeltaker må ha gjennomført 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø. Det er krav om trinnskolering fra det enkelte forbund.

 • Kommunikasjon og samarbeid

 • Hvorfor AML?

 • Juridiske sider ved bestemmelsene i AML

 • HMS-arbeid: Utfordringer, omstilling og endring, ledelse, utstøtingsmekanismer m.m.

 • Verdier, roller og rollebevissthet

 • Verneorganisasjonen, den menneskelig faktor

 • Sammenhengen indre/ytre miljø

 • HMS- arbeid, internkontroll

 • Miniprosjekt

 • Informasjon og evaluering

 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet

Arbeidsmiljøskolen skal gi den enkelte kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Undervisningen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i verne- og miljøarbeidet. Intensjonen er å heve kompetansen og statusen til alle som jobber med verne- og miljøarbeid, samt å forme miljøarbeidet som sådan.

Undervisningen tar utgangspunkt i AOFs pedagogiske prinsipper som sier at deltakernes erfaringer skal trekkes inn, og brukes aktivt i opplæringen (praksisrettet, erfaringsbasert pedagogikk).

Metoder som anvendes
Forelesninger – korte innledninger – summegrupper, individuelt arbeid – gruppearbeid – plenumsdiskusjoner – prosjektarbeid – ekskursjoner, veiledning og prosjekt.  I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting, teoretisk belysning og forankring.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset (kursavgift, hotellopphold, reisekostnader og ev. tapt arbeidsfortjeneste).

Utgiftene dekkes etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet

Interessert i noen av disse?