AOF.no

HMS, arbeidsmiljø og service i renholdsyrket

Kurs ID: 501766

Oppstart

tirsdag 15. november 2022

Slutter

tirsdag 15. november 2022

Tidsrom

Kl.08:30 - 11:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 8. november 2022

Pris

1500,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Nødvendig kunnskap for alle renholdere, enten du er renholdsleder, har fagbrev eller er underveis i utdanningsløpet.

Renholdere med og uten fagbrev, renholdsledere, byggdriftere

Ingen krav til forkunnskaper

HMS

 • Hva sier Arbeidsmiljøloven?

 • Systematisk HMS-arbeid

 • Håndtere og bruke kjemikalier på en forskriftsmessig måte

 • Sikkerhetsdatablad og verneutstyr

 • Bruke kroppen riktig i arbeid

 • Håndtere ulike typer avfall i samsvar med forskriftene

 

Arbeidsmiljø

 • Bedriftskultur

 • Etiske retningslinjer

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Faglig utvikling

 • Sykefravær

 • Humor

 

Service

 • Kundefokus

 • Førsteinntrykk

 • Imøtekommende

 • Løsningsorientert

 • Håndtere klager

Vi ønsker å gi deg praktisk og relevant informasjon om HMS, arbeidsmiljø og service

Kurset gjennomføres digitalt med god anledning til å stille spørsmål underveis. Tidligere tilbakemeldinger fra deltakere er at de særlig setter pris på at kursholder er godt kjent med arbeidshverdagen til renholderne, og at hun har lang og allsidig praksis fra yrket.

Foreleser - Siriann A. Tvedt

Siriann Tvedt er en herlig foredragsholder som har bakgrunn som renholder, renholdsleder og nå som rådgiver og kursholder innen renhold. Våre kursdeltakere setter stor pris på at hun kjenner renholdernes hverdag og at de råd og anbefalinger hun kommer med, alltid er oppdaterte og gjennomførbare.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve

Deltakeravgift kr 1500-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.