AOF.no

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2023 – Et arbeidsliv uten vold og trusler

Kurs ID: 503116

Oppstart

mandag 18. september 2023

Slutter

tirsdag 19. september 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. juli 2023

Pris

6500,-

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Elisabeth Alm Mjelstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Årets hovedtema er "Et arbeidsliv uten vold og trusler". For tjueandre gang arrangeres Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet av arbeidsgiverorganisasjonen KS, Sykehuset Innlandet HF, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), flere store arbeidstakerorganisasjoner og kompetanseorganisasjonen AOF.

Arbeidsmiljøkonferansene har bestandig hatt mange deltakere (fra 160 til 280 deltakere). Tidligere års konferanser har fått gode tilbakemeldinger, og konferansen har fungert som en arena og treffsted med fokus på arbeidsmiljø.

Innlandet fylkeskommunene, med særlig interesse for medlemmer av AMU, rådmenn og andre ledere, ordførere og andre politikere, ansatte ellers, tillitsvalgte og verneombud.  Målgruppe er også statlige virksomheter og foretak (som Sykehuset Innlandet og NAV), diverse virksomheter og institusjoner, fagforbund/foreninger og andre interesserte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Hamars ordfører, Einar Busterud,  vil åpne konferansen og dele ut arbeidsmiljøprisen for 2023. Første dag vil sikkerhetsrådgiver Håvard Nordbø og advokat Kurt O. Bjørnnes lede oss gjennom sentrale temaer og problemstillinger. Andre dag vil den anerkjente professoren i organisasjonspsykologi, Bård Kuvaas, sette søkelys på tillitsreformen. Konferansen avsluttes med debatt ledet av Bernt Torp som har med seg flere spennende deltakere. Publikum vil få anledning til å komme med innspill og spørsmål under debatten!

Se nærmere om program og presentasjon av innledere i egen invitasjonsbrosjyre.

Konferansen vil fungere som en arena og treffsted med fokus på arbeidsmiljø.

Dette er en fysisk konferanse ved Scandic Hotel Hamar.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Konferanseavgift 

Pakke 1 | kr 6 500: Helpensjon 18.–19. september inkl. konferansemiddag
Pakke 2 | kr 7 690: Pakke 1 med tillegg av overnatting 17.–18. september
Pakke 3 | kr 4 500: Dagpakke (uten overnatting og konferansemiddag)
Pakke 4 | kr 2 250: Deltakelse 1 av dagene (ikke overnatting/middag)

 Kommunene kan søke KS (OU-midler) til dekning av konferanseavgiften (ikke overnatting/middag).

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Elisabeth Alm Mjelstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.